"Vorgehen" auf Ungarisch


Vorgeheneljárási mód


Beispieltexte mit "Vorgehen"

Vorgehen bei der Bestellung des unabhängigen SachverständigenA független szakértő kinevezésére irányuló eljárás
Als Offizier am gewaltsamen Vorgehen in Homs beteiligtKatonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.
Gesamtverantwortung für das Vorgehen der Streitkräfte.Általános felelősség a hadsereg által elkövetett cselekményekért.
Zur Grundeinstellung der Vermittlung ist folgendes Vorgehen zu empfehlenAz átadó alapbeállításához a következő eljárás ajánlott
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Für dieses organisatorische Vorgehen muss ein Rahmen festgelegt werden.Szükséges az említett szervezési tevékenység keretének meghatározása.
Die Berechnung des Vorteils entspricht dem Vorgehen im Falle von Darlehensbürgschaften.A gazdasági előny kiszámítása a hitelgaranciákat érintő helyzethez hasonlóan történik.
Ein solches Vorgehen müsste von einer Finanz- und/oder Aufsichtsbehörde begründet werden.E tekintetben szükség van a monetáris és/vagy felügyeleti hatóság indokolására.
Dies erfordert ein koordiniertes Vorgehen der europäischen Anbieter von Innovationsförderung.Ez összehangolt fellépést tesz szükségessé az innovációt támogató európai szervezetek részéről.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Festlegung und Überarbeiten von Vorgehensweisen und/oder Anweisungen;eljárások, illetve utasítások létrehozása és módosítása,
Aus den Notifizierungen sollte, soweit anwendbar, Folgendes hervorgehen:A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
Folgende Informationen müssen aus dem Etikett oder Dokument des Lieferanten hervorgehen:A címkézést illetően a szállító címkéjén vagy dokumentumán a következő információnak kell szerepelnie:
Auch können sie bei den zuständigen Behörden Ratschläge zum weiteren Vorgehen einholen.Fordulhatnak tanácsért az illetékes hatóságokhoz is arra nézve, hogy hogyan járjanak el.
Daher stellt dieses Vorgehen nicht unbedingt einen Präzedenzfall für andere Rechtsakte dar.Ez a megközelítés ezért nem teremt precedenst más jogszabályok tekintetében.
Dies gilt auch für Betriebsinhaber, deren Betriebe aus einer solchen Aufspaltung hervorgehen.Ez azokra a mezőgazdasági termelőkre is alkalmazandó, akiknek a mezőgazdasági üzeme a megosztás eredményeképpen jött létre.
Das Vorgehen zur Ermittlung gefährlicher Stoffe wird im Rahmen des Managementsystems dokumentiert.A veszélyes tulajdonságok felismerésének folyamatát az irányítási rendszer keretében dokumentálni kell.