"Vorfall" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Vorfalleset

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Vermutetes Datum des VorfallsAz esemény bekövetkeztének becsült időpontja
dem Umfang des Geschäftsvorfalls.az ügylet volumene.
der zeitlichen Nähe des Geschäftsvorfalls zum Bemessungsstichtag.az ügylet közelsége az értékelés időpontjához.
der Vergleichbarkeit des Geschäftsvorfalls mit dem bewerteten Vermögenswert bzw. der bewerteten Schuld.az ügyletnek az értékelt eszközzel vagy kötelezettséggel való összehasonlíthatósága.
Der betreffende Mitgliedstaat, die Agentur und Europol arbeiten während eines Sicherheitsvorfalls zusammen.Az érintett tagállamok, az ügynökség és az Europol a biztonsági események során együttműködik.
In diesem Fall beinhaltete der Geschäftsvorfall eine Bewertung des Geschäftsbetriebs in seiner Gesamtheit.Ebben az esetben az ügylet magában foglalná az üzleti tevékenység teljes egészében történő értékelését.
Sie bilden einen einzigen Geschäftsvorfall, der darauf ausgelegt ist, eine wirtschaftliche Gesamtwirkung zu erzielen.Egyetlen ügyletet alkotnak, amelyet egy átfogó gazdasági hatás elérésére alakítottak ki.