"Versteigerung" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Versteigerungárverés

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Umstände, die die Durchführung von Versteigerungen verhindernAz árverések lebonyolítását akadályozó tényezők
Berichterstattung über die Verwendung von Versteigerungseinkünften und ProjektgutschriftenJelentéstétel az árverezésből származó bevételek és a projektekből származó jóváírások felhasználásáról
bei der Lieferung von Grundstücken im Zwangsversteigerungsverfahren durch den Vollstreckungsschuldner an eine andere Person.Ingatlanvagyonnak a pervesztes fél által kényszereladás keretében egy másik személy részére történő átadása esetén.
Die staatlichen Behörden können solche Rechte im Wege von öffentlichen Ausschreibungen, Angeboten und Versteigerungen zuweisen.Az állami hatóságok e jogokat nyilvános ajánlattétel, árajánlat vagy árverés útján ruházhatják át.
Alle Mitteilungen im Zusammenhang mit diesen öffentlichen Versteigerungen sind an folgende Dienststelle der Kommission zu richten:A jelen nyilvános árveréssel kapcsolatos valamennyi közlés átvételére illetékes bizottsági szervezeti egység a következő:
bei Verweigerung der Bieterzulassung und Entzug oder Aussetzung der Zulassung zu den Versteigerungen auf Einzelbasis und unverzüglich;az ajánlattételi jogosultság megállapítását, elutasítását visszavonását vagy felfüggesztését illetően eseti alapon és haladéktalanul;
Wie vorstehend erwähnt behauptete die chinesische Regierung, Landnutzungsrechte würden in China durch Ausschreibungen, Versteigerungen und im Wettbewerb zugewiesen.A fent említetteknek megfelelően a kínai kormány azt állította, hogy Kínában valamennyi ipari földterületet nyilvános ajánlattétel, árverés vagy verseny útján osztanak ki.