"Versicherungsgesellschaft" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Versicherungsgesellschaftbiztosítótársaság

Beispieltexte mit "Versicherungsgesellschaft"

Unternehmen E ist eine in Liechtenstein angesiedelte firmeneigene Versicherungsgesellschaft.„E” társaság Liechtensteinben működő céges biztosítótársaság.
Die Behörde ist der Ansicht, dass zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine firmeneigene Versicherungsgesellschaft gründen zu können.A Hatóság úgy ítéli meg, hogy a céges biztosítótársaság alapításához két feltételnek meg kell felelni.
Eine firmeneigene (captive) Versicherungsgesellschaft wird in Liechtenstein wie jede andere Gesellschaft als separate juristische Person gegründet.A céges biztosítótársaságot Liechtensteinben önálló vállalkozásként hozzák létre bármely más vállalathoz hasonlóan.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Firmeneigene Versicherungsgesellschaften sind keine UnternehmenA céges biztosítótársaságok nem minősülnek vállalkozásnak
Den Investoren in firmeneigene Versicherungsgesellschaften erwächst somit ein Vorteil [32].A céges biztosítótársaságok befektetőit tehát előnyben részesítik [32].
Sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) (S.125)Egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével (S.125)
Die Steuerregelung für firmeneigene Versicherungsgesellschaften stellt eine allgemeine Regelung darA céges biztosítótársaságok adóügyi elbírálása általános jellegű intézkedés
zur Besteuerung firmeneigener Versicherungsgesellschaften nach dem liechtensteinischen Steuergesetz (Liechtenstein)a céges biztosítótársaságok liechtensteini adótörvény szerinti adózásáról (Liechtenstein)
Firmeneigene Versicherungsgesellschaften erbringen Versicherungsleistungen gegen eine Prämie auf einem bestimmten Markt.A céges biztosítótársaságok adott piacon nyújtanak biztosítási szolgáltatásokat biztosítási díj ellenében.
Dabei würde auf die besondere Beschaffenheit firmeneigener Versicherungsgesellschaften und Rückversicherungsgesellschaften Rücksicht genommen.Ezekben a liechtensteini hatóságok véleménye szerint figyelembe veszik a céges biztosítótársaságok és a viszontbiztosító társaságok különleges jellegét.