"Verletzung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Verletzungmegsértés

Beispieltexte mit "Verletzung"

Verletzung durch Scharfe KantenSérülés éles szélek miatt
Verletzung der für die Zertifizierung des Produkts getroffenen Annahmen.a módosítandó termék tanúsításakor használt feltételezések érvényüket vesztik.
die Tötung oder Verletzung eines Menschen;i. elhalálozást vagy személyi sérülést;
eine Verletzung dieses Übereinkommens oder,az e Megállapodásban foglaltak megsértésével kapcsolatban; vagy
Weitere Informationen über die Verletzung des Schutzes personenbezogener DatenTovábbi információ a személyes adatok megsértéséről
Umstände der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten entsprechend Artikel 3 Absatz 2A személyes adatok megsértésének körülményei a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően
Umstände der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten (z. B. Verlust, Diebstahl, Vervielfältigung)A személyes adatok megsértésének körülményei (pl. adatvesztés, -lopás, -másolás)
Hiermit wird bestätigt, dass lediglich beim Unternehmen Pearl eine Verletzung der Informationspflicht festgestellt wurde.Megerősítést nyert, hogy mindössze egy vállalat, a Pearl esetében állapították meg a jelentéstételi kötelezettségek megszegését.
Sein Vorgehen stellte eine unmittelbare Verletzung der internationalen Verpflichtungen von Belarus im Bereich der Menschenrechte dar.Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Verletzungsgefahrsérülésveszély
Unfallverletzungtrauma
Gehirnverletzungagysérülés
Vertragsverletzungsverfahren (EU)jogsértési eljárás (EU)
Klage wegen Vertragsverletzungtagállami mulasztás megállapítása iránti kereset
irreversible Verletzungen möglichmaradandó sérülések adódhatnak
Verletzungen und/oder Schäden können die Folge sein.Mindez személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.
Verletzungsgefahr an Übergabestelle mit mechanischer Bewegung!Sérülésveszély a mechanikus mozgással rendelkező átadási helyen!
letzter Versuch einer Sicherheitsverletzung,a biztonsági rendszer megsértésére irányuló legutóbbi kísérlet,
Sicherheit und Reaktion auf SicherheitsverletzungenBiztonság és reagálás a biztonság-sértésekre
Bei der Wartung besteht erhöhtes Verletzungsrisiko.Karbantartáskor fokozott sérülésveszéllyel kell számolni.
Erste Hilfe und ärztliche Ratschläge im Verletzungsfall.személyi sérülés esetén alkalmazandó elsősegélynyújtás és orvosi tanácsok.
Dies könnte zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen.Ez súlyos vagy akár halálos sérülést okozhat.
Anzeigen wegen Eidesverletzungen von Zeugen und SachverständigenA hamis tanúvallomás vagy a hamis szakértői vélemény miatt tett feljelentés
Ansprüche wegen Todes, Körperverletzungen, Schäden oder VerlustenKártalanítás haláleset, sérülés, kár vagy veszteség esetén