"Verb" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch

Verbige

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Flanschverbindungkarimás kötés
RegalverbinderÁllványösszekötő elem
Verbindungsschläucheösszekötőtömlők
Bankverbindungenszámlavezető bank
verbrennenelégés
verbotene Waffetiltott fegyver
verbotenes Kartelltiltott megállapodás
Verbinder Rollenkettea görgőslánc összekötőeleme
Undichte Verbindungtömítetlen összeköttetés
Energieverbrauch gesamtösszesített energiafogyasztás
anorganische Verbindungszervetlen vegyület
eingeschränkte Verbreitungkorlátozott terjesztés
selektive Informationsverbreitungszelektív információterjesztés
Verbesserung der Pflanzennövénynemesítés
Verbrechen gegen Personenszemély elleni bűncselekmény
Verbraucherabgabe auf Fetteolaj- és zsírilleték
Verbesserung des Wohnmilieuslakásfelújítás
Verbesserung der Flächenstrukturbirtokszerkezet átalakítása
Fahren auf Verbauhöheelmozdítás a beépítési magasságra
Motivation des Verbrauchersfogyasztók motivációja
Gesamtverband der Arbeitgebermunkaadók szövetsége
Nichtverbreitung von Kernwaffennukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása
nicht aufgeschlossenen Verbundenfel nem aprított összetett anyagok
Verbrauch der privaten Haushalteháztartások fogyasztása
Verbindung über den Ärmelkanala La Manche csatornán keresztül történő összeköttetés
Verbrechen gegen die Menschlichkeitemberiség elleni bűncselekmény
Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!Égési sérülés veszélye a forró felületek miatt!
Verbesserung der kommunalen Dienstleistungen.Javítani kell a helyi közigazgatás kapacitását a választókörzet számára történő igazságos és hatékony szolgáltatások nyújtására.
Verbindlichkeiten gegenüber der FinanzbehördeAz adóhivatallal szemben fennálló tartozás
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.Kötelezettségek kapcsolódó vállalkozással szemben.
Eisenbahnverbindung Wels - WienVasúti összeköttetés: Wels – Bécs
freie Verbreitung von Programmenprogramok szabad mozgása
Netz der europäischen Verbraucherzentreneurópai fogyasztóvédelmi központok hálózata
Ausbuchung einer finanziellen VerbindlichkeitA pénzügyi kötelezettség kivezetése
Ankunftsdatum der verbrauchsteuerpflichtigen WarenJövedéki termékek érkezésének napja
Bonitätsverbesserungen bei strukturierten Geschäften,hitelminőség-javítás nyújtása strukturált ügyletekben;
Antioxidative Referenzverbindungen: Phenolische DiterpeneAntioxidáns referenciavegyületek: fenolos diterpének