"Variante" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Varianteváltozat

Beispieltexte mit "Variante"

ausgedrückt auf Grundlage der wasserfreien Variantea vízmentes variáns alapján kifejezve
Den Größt- und Kleinstwert für jede Variante eintragen.Kérjük, adja meg az egyes változatok felső és alsó értékeit.
Daher ist auch diese Variante als anfechtbar zu betrachten.Ennek megfelelően a program e változatát kiegyenlíthetőnek kell tekinteni.
Die geforderten Angaben sind für jede vorgesehene Variante zu machen.Az előírt adatokat az összes javasolt változathoz meg kell adni.
einer Variante des Luftfahrzeugmusters, auf dem sie derzeit tätig sind, oderazon légijármű-típus másik változata, amelyen jelenleg dolgozik; vagy
die Variante im Fall einer Ersatz-Bremsscheibe oder einer Ersatz-Bremstrommel.a változatot csereféktárcsa vagy cserefékdob esetében.
Sind Varianten zulässig, so wird für jede einzelne Variante eine gesonderte Formel angegeben.Amennyiben a változatok benyújtása megengedett, minden egyes változatra külön képletet kell meghatározni.
Das zweite Vorbringen betraf die Verwendung einer angeblich billigeren Variante von Beschichtungspulver.A második állítás szerint állítólag olcsóbb porfestéket használnak.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Typ und Handelsbezeichnung (Varianten angeben): …Típus és kereskedelmi leírás (az esetleges változatok feltüntetésével): …
Einsatz auf mehreren Luftfahrzeugmustern oder LuftfahrzeugvariantenRepülés több légijármű-típuson vagy -változaton
Dieses Verfahren gilt auch für die besonderen Varianten der Regelung.Ez a gyakorlat alkalmazandó a program különleges változata esetében is.
Das Schlüsselprofil muss mindestens 1000 effektive Varianten aufweisen.A kulcs profiljának legalább 1000 érvényes permutációt kell biztosítania.
Die Vorteile aus diesen Varianten können über das Jahr 2013 hinaus Wirksamkeit entfalten.A program e változatának keretében biztosított előnyöket a 2013-as éven túl is biztosítják.
einem Luftfahrzeugmuster oder einer Luftfahrzeugvariante, auf der sie derzeit tätig sind, mitolyan légijármű-típus vagy -változat, amelyen jelenleg dolgozik, de amelyen a jelenlegitől eltérő(ek):
Die folgenden Varianten repoähnlicher Geschäfte werden alle in „Repogeschäfte“ klassifiziert:A repo típusú műveletek következő változatait a „visszavásárlási megállapodások” közé sorolják be: