"Unternehmergeist" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Unternehmergeistvállalkozó szellem

Beispieltexte mit "Unternehmergeist"

Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Gründung von Unternehmen:Önfoglalkoztatás, vállalkozás és vállalatalapítás:
Diese Maßnahme sollte auch den Unternehmergeist von Frauen in ländlichen Gebieten fördern.Ennek az intézkedésnek a vidéki térségekben élő nők vállalkozói készségét is elő kell mozdítania.
Das EIT sollte durch seine Aktivitäten in den Bereichen Hochschulbildung, Forschung und Innovation den Unternehmergeist fördern.Az EIT-nek a felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységei keretében ösztönöznie kell a vállalkozási kedvet.
Ein weiterer Faktor, der die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt, ist der relativ schwach ausgeprägte Unternehmergeist in der EU.A versenyképességet befolyásoló másik tényező a viszonylag gyenge vállalkozói készség az Unióban.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Maßnahmen zugunsten von Beschäftigungsfähigkeit und Unternehmergeist,az alkalmazhatóság és a vállalkozói szellem növelését célzó intézkedéseket, amelyek:
mit denen die Entwicklung von "Querschnittskompetenzen" und auch des Unternehmergeists in allen einschlägigen Hochschullehrplänen gefördert wird;ösztönzik a „transzverzális készségek”, beleértve a vállalkozói szellem, fejlesztését a vonatkozó felsőoktatási programokban;
der Schaffung von Wettbewerbsfähigkeit, der sektoralen Integration, der Innovation, der Marktorientierung sowie der Förderung des Unternehmergeistes vorzunehmen.a versenyképesség javítására, az ágazati integrációra, az innovációra és a piaci integrációra vonatkozóan a mezőgazdasági üzemek szintjén meghozandó – intézkedések, továbbá a vállalkozói készség előmozdítása tekintetében végre kell hajtani.
Förderung des Unternehmergeists, insbesondere durch Erleichterung der wirtschaftlichen Nutzung neuer Ideen und Förderung von Unternehmensgründungen, auch durch Gründerzentren;a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új cégek alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése;
Förderung des Unternehmergeists, insbesondere durch Erleichterung der wirtschaftlichen Nutzung neuer Ideen und Förderung von Unternehmensgründungen, einschließlich durch Gründerzentren;A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével, többek között üzleti inkubátorházak segítségével.