"Umweltpolitik" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Umweltpolitikkörnyezetvédelmi politika

Beispieltexte mit "Umweltpolitik"

Dazu gehören auch Informationen über die Umweltpolitik der Organisation.Bele kell foglalni a környezeti politikát is.
Die Umweltpolitik einer Organisation muss die folgenden Punkte beinhalten:A környezeti politikának a következőket kell tartalmaznia:
Dienstleistungen im Hinblick auf die Durchführung und Integration der Umweltpolitik und des Umweltrechts,a környezetvédelmi szakpolitika és jogszabályok végrehajtását és integrálását célzó szolgáltatások,
der Erfahrung, die bei der Anwendung des bestehenden Umweltrechts und der bestehenden Umweltpolitik der Union gesammelt wurde.a már létező uniós környezetvédelmi jogszabályok és politika végrehajtása során szerzett tapasztalat.
Maßnahmen zur Unterstützung der Rolle der Kommission bei der Initiierung der Weiterentwicklung und Durchführung der Umweltpolitik durch:a környezetvédelmi szakpolitika kidolgozására és végrehajtására irányuló bizottsági kezdeményezések támogatását célzó intézkedések, amelyek megvalósítása a következők révén történhet:
Zudem können bei Gewerbegrundstücken Angebot und Nachfrage von vielen anderen Faktoren wie Planungsauflagen und Umweltpolitik beeinflusst werden.Ezenkívül sok más tényező – pl. a területrendezési szabályok vagy a környezetvédelmi politika – is hatással lehet az ipari földterületek keresletére és kínálatára.
Für Flächen, die im Rahmen der Struktur- oder der Umweltpolitik der Gemeinschaft subventioniert werden, können Flächenzahlungen gewährt werden.A terület alapú kifizetést a Közösség strukturális és környezeti politikájába tartozó rendszer által támogatott szántóföldi növényekre lehet nyújtani.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

EU-Umweltpolitikuniós környezetvédelmi politika
Anzahl der Interventionen von NRO, die Betriebskostenzuschüsse in Konsultationsverfahren zur EU-Umweltpolitik erhaltenAz olyan nem kormányzati szervezetek fellépéseinek száma, amelyek tevékenységi támogatást kapnak, az uniós környezetvédelmi politikával kapcsolatos konzultáció keretében