"Umgang" auf Ungarisch


Umgangbánásmód


Beispieltexte mit "Umgang"

Umgang mit Fluggästen und mit einer größeren Menschenmenge,az utasok kiszolgálása és tömegirányítás;
Umgang mit den Konsequenzen des Entzugs des Wahlrechts von Unionsbürgern, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machena szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós polgárok szavazati jogának megvonásából fakadó következmények orvoslásáról
Fähigkeit im Umgang mit Schalt- und Steuerungsvorgängen.képesség a kapcsolási és vezérlési műveletek kezelésére.
Sonderbestimmungen zum Umgang mit territorialen BesonderheitenBizonyos területi jellemzők kezelését szabályozó egyedi rendelkezések
Schulung im Umgang mit gefährlichen Gütern, soweit zutreffendVeszélyes árukra vonatkozó képzés, ha volt
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Diese Betriebsweise erfordert Erfahrung im Umgang mit der Anlage.Ez az üzemeltetési mód tapasztalatokat igényel a berendezés kezelésével kapcsolatban.
Finanzielle Absicherung für den Umgang mit herrenlosen StrahlenquellenPénzügyi biztosítékok a gazdátlan sugárforrásokra vonatkozóan
Beachten Sie die dafür geltenden Vorschriften im Umgang mit diesen Stoffen.Vegyék figyelembe a vonatkozó érvényes előírásokat az ezekkel az anyagokkal végzett munka során.
Beim Umgang mit Stickstoff oder Stickstoff führenden Bauteilen entsprechende Schutzausrüstung benützen.A nitrogénnel vagy a nitrogént vezető alkatrészeken végzett munka során megfelelő védőfelszerelést kell viselni.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

umgangssprachlichköznyelvi
Umgangssprachliche Bezeichnung nach einer lokalen Systematik.Helyi osztályozási rendszer szerinti természetes nyelvi név.
Umgangssprachliche Bezeichnung nach einer lokalen Vegetationssystematik.Helyi növényzet-osztályozási rendszer szerinti természetes nyelvi név.
Informationen über den Umgang mit einer Verpackung, nachdem Chemikalien entnommen wurden.a vegyi anyagok eltávolítását követően a csomagolás kezelésére vonatkozó információk.
hat im Sinne einer „Kultur des gerechten Umgangs“ auf Schuldzuweisungen zu verzichten.a méltányossági alapú repülésbiztonsági kultúra („just culture”) elveivel összhangban tartózkodik a vétkesség megállapításától.
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

für einen neuen Ansatz im Umgang mit unternehmerischem Scheitern und Unternehmensinsolvenzenaz üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről
Maßnahmen für einen vorausschauenden und erfolgreichen Umgang mit Wandel und UmstrukturierungA változás és szerkezetváltás előrejelzését és megfelelő kezelését előnyben részesítő politikák megléte.
Nationale Kennziffer: 6977094P (irische persönliche Kennnummer für den Umgang mit Behörden).Nemzeti személyazonosító száma: 6977094P (írországi személyes közszolgálati szám).
Folglich wurde festgestellt, dass dieses Unternehmen die geltenden Antidumpingmaßnahmen nicht umgangen hat.Így a vállalatról bebizonyosodott, hogy nem játszotta ki a hatályban lévő dömpingellenes rendelkezéseket.
Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des Umgangs mit Düngemitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln;a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is beleértve;