"Ufo" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Ufoufó

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Bauformépítési forma
Alufoliealufólia
aufopfernfeláldoz
Aufopferungfeláldozás
demzufolgetehát
Erbpachtvertrag mit Kaufoption.Hosszú távú lízing vételi opcióval.
Bestimmung des zurückzufordernden BetragsA visszafizettetendő összeg kiszámítása
Im Bedarfsfall bitten wir Sie, diese anzufordern.Szükség esetén kérjük, igényeljék ezeket.
Verkaufsoptionen und Kaufoptionen, die weit im Geld sind.Jelentősen nyereséges eladási (put) és vételi (call) opciók.
pflichtet den Empfehlungen des Rechnungshofs bei, denen zufolgetámogatja a Számvevőszék azon ajánlásait, melyek szerint:
Demzufolge muss die Maßnahme als selektiv betrachtet werden. [30]Ennek megfelelően az intézkedést szelektívnek kell tekinteni. [30]
Bestimmung des Beihilfeempfängers und des zurückzufordernden BetragsA támogatás kedvezményezettjének és a visszafizettetendő összegnek az azonosítása
Gesamtanzahl der Begünstigten und Gesamtbetrag der zurückzufordernden BeihilfeA kedvezményezettek száma és a teljes visszatérítendő összeg