"Titan" auf Ungarisch


Titantitán


Beispieltexte mit "Titan"

Titan oder Titanlegierungen; odertitán vagy titánötvözetek; vagy
Titan von 2 mg/kg oder weniger, undlegfeljebb 2 mg/kg titán és
Titan und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott), a. n. g.M.n.s. titán és ebből készült áru (a hulladék és törmelék kivételével)
Titan von 20 gHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 gHT undlegalább 20, de legfeljebb 30 tömegszázalék titánt és
Bleche, Bänder und Folien aus unlegiertem TitanÖtvözetlen titánlap, -lemez, -szalag és -fólia
Sonderwerkstoffe wie Hastelloy, Titan oder Duplex-EdelstahlKülönleges anyagok, például hastelloy, titán vagy duplex-nemesacél
entweder Barium, Neodym oder Magnesium von 5 GHT oder mehr und Titan von 15 GHT oder mehr,vagy legalább 5 tömegszázalék báriumot, neodímiumot vagy magnéziumot és legalább 15 tömegszázalék titánt,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Zinkoxid; Zinkperoxid; TitanoxideCinkoxid és -peroxid, titánoxid
Titanlegierungen (Ti-Al-X oder Ti-X-Al),Titánötvözetek (Ti-Al-X vagy Ti-X-Al);
Titanlegierungen mit allen folgenden Eigenschaften:Titán ötvözetek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbij ellemzővel:
Titansubhydrid mit der stöchiometrischen Zusammensetzung TiH 0,65-1,68;titánium szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65–1,68.
Titannitrid mit einer Teilchengröße von nicht mehr als 250 nm (CAS RN 25583-20-4)Titán-nitrid, legfeljebb 250 nm részecskemérettel (CAS RN 25583-20-4)
Titanaluminide mit einem Aluminiumgehalt größer/gleich 10 Gew.-% und mindestens einem zusätzlichen Legierungselement;Titán-aluminidek, amelyek legalább 10 tömegszázalék alumíniumot, és legalább még egy további ötvözőelemet tartalmaznak;
auch mit Titandioxid in der Kernschicht,magrétegében titán-dioxid-tartalommal is,
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Keine Migration von Titannitrid-NanopartikelnA titán-nitrid nanorészecskéi nem oldódhatnak ki.
Bestandteile aus poliertem Edelstahl oder Titan,polírozott rozsdamentes acélból vagy titánból készült alkatrészek;
Draht aus einer Titanlegierung mit einem Gehalt anHuzal titánötvözetből
mit anderen Wandlungselementen als Blei-Zirkon-Titanat,Átalakító elemként nem ólom-cirkonát-titanátot alkalmaz;
Bleche aus Titanlegierung zur Herstellung von Flugzeugbauteilen [1]Titánötvözet lemezek repülőgépek szerkezeti elemeinek gyártásához [1]
Tetrahydrofuran-Komplexen aus Magnesiumchlorid und Titan(III)-chlorid undmagnézium-kloridból és titán(III)-kloridból álló tetrahidrofurán komplexek; és