"Tatbestand" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Tatbestandtényállás

Beispieltexte mit "Tatbestand"

Wechselkurs und maßgeblicher TatbestandÁrfolyam és meghatározó ügyleti tény
Als maßgeblicher Tatbestand für den Wechselkurs giltAz árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tény:
Der spezifische maßgebliche Tatbestand wird unter Beachtung folgender Kriterien bestimmt:A konkrét ügyleti tényt az alábbi kritériumok figyelembevételével kell meghatározni:
sieben Prozentpunkte, wenn es sich bei dem forderungsbegründenden Tatbestand um einen öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsauftrag handelt;pját áru beszerzésére és szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződés képezi;
Die jährliche Festsetzung des Wechselkurses wird von der Kommission während des auf den maßgeblichen Tatbestand folgenden Monats vorgenommen.Azt a Bizottság határozza meg az operatív esemény dátumát követő hónap folyamán.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Der Antrag beschränkte sich auf die Untersuchung des Dumpingtatbestands und auf den Antragsteller.A kérelem a kérelmezőt érintő dömping kivizsgálására korlátozódott.
Die Kommission vertrat die Ansicht, dass alle Tatbestandsmerkmale einer staatlichen Beihilfe gegeben waren.A Bizottság úgy vélte, hogy az állami támogatás fogalmának valamennyi alkotóeleme megvalósul.
Der Antrag beschränkte sich auf die Untersuchung des Subventionstatbestands in Bezug auf den Antragsteller.A kérelem hatályát a kérelmezőt érintő támogatás kivizsgálására korlátozták.
Als Bezugszeitraum kann in diesen Fällen der Kalendermonat definiert werden, in dem der Steuertatbestand eintritt.A tárgyidőszak ekkor azon naptári hónapként határozható meg, amelyben az adóköteles esemény bekövetkezik.
in allen anderen Fällen: der Tatbestand, durch den das wirtschaftliche Ziel des betreffenden Geschäfts erreicht wird.az összes többi esetben az a tény, amely által a művelet gazdasági célja megvalósul.
Durchführung konkreter Maßnahmen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Korruption ein schwerwiegender Straftatbestand ist.Konkrét intézkedések meghozatala által a korrupciót súlyos bűncselekményként kell tudatosítani.
Das EWR-Abkommen enthält keinen ähnlichen „kulturellen Ausnahmetatbestand“ wie Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d EG-Vertrag.Az EGT-megállapodás nem tartalmazza az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének d) pontjához hasonló „kulturális mentességet”.