"Swap" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Swapswap

Beispieltexte mit "Swap"

Methode zur Berechnung einer ungedeckten Position in einem Credit Default Swap auf öffentliche SchuldtitelAz állampapírral kapcsolatos hitel-nemteljesítési csereügyletben szerzett fedezetlen pozíció számítási módszere
Fälle, in denen Positionen in einem Credit Default Swap auf öffentliche Schuldtitel nicht als ungedeckt betrachtet werdenAz állampapírral kapcsolatos fedezetlen hitel-nemteljesítési csereügyletnek nem minősülő esetek
Jede natürliche oder juristische Person, die eine Position in einem Credit Default Swap auf öffentliche Schuldtitel übernimmt,A hitel-nemteljesítési csereügyletet bonyolító természetes vagy jogi személyek az illetékes hatóság kérésére e hatóság előtt:

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Staatswappenállamcímer
Swap-Abwicklung im Rahmen der HypothekarkreditregelungA jelzáloghitel program szerinti swapügyletek elszámolása
Swap-Transaktionen im Rahmen der Hypothekarkreditregelung erfordern jedoch keine allgemeine Umstrukturierung der von der Regelung begünstigten Finanzinstitute.Azonban a jelzáloghitel-programban zajló swapügyletekhez nem szükséges a program kedvezményezett pénzintézeteinek semmilyen általános szerkezetátalakítása.
Kategorie C beinhaltet den Einsatz von Swaptions.A „C” kategória csereügyletre szóló opció bevezetését feltételezi.
Das Delta von Credit Default Swaps wird gleich 1 gesetzt.A számítás során a hitel-nemteljesítési csereügyletek delta-tényezője 1.
gegebenenfalls Swaps mit Gegenparteien des Markts („externe Swaps“),adott esetben a piaci szereplőkkel kötött swapügyletek („külső swapügyletek”).
Die Hypothekarkreditregelung hingegen erlaubt ein dauerhaftes Asset-Swap.A jelzáloghitel-program végleges eszközcserét tesz lehetővé.
Der beizulegende Zeitwert eines Swaps ergibt sich aus seinem Nettoausgleich.A swap ügylet valós értéke annak nettó teljesítéséből adódik.
ein Kreditausfallswap schafft keine Position in Bezug auf das allgemeine Risiko.a hitel-nemteljesítési csereügylet nem képez pozíciót az általános kockázat tekintetében.
Tägliche aggregierte ungedeckte Positionen bei Credit Default Swaps eines öffentlichen EmittentenNapi aggregált fedezetlen pozíciók az állampapír-kibocsátók CDS-ei tekintetében