"Substanz" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Substanzállomány

Beispieltexte mit "Substanz"

tierische Substanzállati eredetű anyag
die Stratosphäre verschmutzende Substanzsztratoszferikus szennyezőanyag
mit Nickel oder einer Nickelverbindung als aktiver SubstanzAktív alkotórészként nikkellel vagy nikkelvegyülettel
mindestens 98 % der von flüchtigen Bestandteilen freien SubstanzLegalább 98 %, illóanyagmentes anyagra
mit Edelmetall oder einer Edelmetallverbindung als aktiver SubstanzAktív alkotórészként nemesfémmel vagy nemesfémvegyülettel
Reinheit und Zusammensetzung der Substanz (in Gewichtsprozent);a vegyi anyag tisztasága és összetétele (tömegszázalékban),
Reaktionsfähigkeit der Substanz mit dem Lösungsmittel/Vehikel oder dem Zellkulturmedium;a vizsgált vegyi anyag reaktivitása az oldószerrel/vivőanyaggal vagy a sejttenyészethez alkalmazott tápközeggel,
DCD ist eine feste Substanz in Form eines feinen weißen, kristallinen Pulvers, das in der Regel geruchlos ist.Szilárd, finom, fehér, kristályos, rendszerint szagtalan por.
Grund für das Vorkommen der nicht zugelassenen Substanz im Futtermittel als Ergebnis einer Untersuchung durch die zuständige Behörde.A nem engedélyezett anyag takarmányban való előfordulásához vezető ok, az illetékes hatóság által végzett ellenőrzés eredményei alapján.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Trockensubstanzgehalt im BioreaktorSzárazanyag-tartalom a bioreaktorban
Substanzielle Erhöhung der Transparenz auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen.Az állami támogatások átláthatóságát jelentős mértékben növelni kell.
Substanzielle Abberufungs- oder sonstige Rechte können ein Hinweis darauf sein, dass der Entscheidungsträger Agent ist.A lényeges elmozdítási vagy egyéb jogok azt jelezhetik, hogy a döntéshozó megbízott.
Reinheitskriterien: mindestens 99 %, bezogen auf die TrockensubstanzTisztasági kritériumok: szárazanyagra vonatkoztatva min. 99 %
mit einem Gehalt an Titandioxid von 80 GHT oder mehr, bezogen auf die TrockensubstanzSzárazanyagra számítva legalább 80 tömegszázalék titán-dioxid-tartalommal
Dinatriumtetrasulfid, mit einem Gehalt an Natrium von nicht mehr als 38 GHT in der TrockensubstanzDinátrium-tetraszulfid, száraz tömegre számítva legfeljebb 38 tömegszázalékos nátrium-tartalommal
Bezeichnung der untersuchten Substanzen;a vizsgált anyagok nevét,
Alkohol oder psychoaktiven Substanzen oderi. alkohol vagy pszichoaktív anyagok; vagy
Applikation der Prüf- und KontrollsubstanzenA vizsgált anyagok és kontrollanyagok alkalmazása
Problematischer Konsum psychoaktiver SubstanzenPszichoaktív anyagok problémás használata
Vergleichssubstanzen für die ArzneimittelkontrolleA gyógyszerkészítmények minőség-ellenőrzéséhez használt összehasonlító anyagok
Angaben zur Vorbereitung und Applikation der Prüfsubstanz;a vizsgált anyagból előállított készítménnyel és annak alkalmazásával kapcsolatos adatok,
Nicht mehr als Futtermittelzusatzstoffe zugelassene Substanzen:Már nem engedélyezett takarmánykiegészítő agyagok: