"Subsidiaritätsprinzip" auf Ungarisch


Subsidiaritätsprinzipszubszidiaritás elve


Beispieltexte mit "Subsidiaritätsprinzip"

Klage wegen Verstoßes gegen das SubsidiaritätsprinzipA szubszidiaritási elv megsértése esetén alkalmazandó eljárás
Beim Einsatz der Fondsmittel arbeiten die Kommission und die Mitgliedstaaten gemäß dem Subsidiaritätsprinzip eng zusammen.Az alapból származó támogatás a Bizottság és a tagállamok közötti szoros együttműködés révén kerül megvalósításra, a szubszidiaritás elvének megfelelően.
eine klare Begründung dafür, dass eine Intervention auf Unionsebene u. a. im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip erforderlich ist,az uniós szintű beavatkozás szabatos indokolása, többek között a szubszidiaritás elvével összhangban,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips sollten sich die Maßnahmen der Europäischen Union auf die schwersten Arten von Drogendelikten konzentrieren.A szubszidiaritás elve alapján az Európai Unió fellépésének a kábítószerrel kapcsolatos legsúlyosabb bűncselekményekre kell összpontosítania.