"Steuerrecht" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Steuerrechtadójog

Beispieltexte mit "Steuerrecht"

internationales Steuerrechtnemzetközi adójog

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Als solche unterliegen sie den allgemein geltenden Vorschriften des liechtensteinischen Steuerrechts über Einkommens-, Kapital- und Couponsteuer.Mint ilyenek, a liechtensteini adótörvény jövedelem-, tőke- és osztalékadót érintő, általánosan alkalmazandó adórendelkezései vonatkoznak rájuk.
Weitere Überprüfung der Steuergesetze und der Verwaltungsverfahren, um die wirksame und nicht diskriminierende Durchsetzung des Steuerrechts zu gewährleisten.Folytatni kell a pénzügyi jogszabályok és a közigazgatási eljárások felülvizsgálatát az adójogszabályok hatékony és megkülönböztetésmentes végrehajtásának biztosítása érdekében.