"Signal" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Signaljel

Beispieltexte mit "Signal"

Vorschriften für das akustische SignalA hangjelzésre vonatkozó előírások
Das Warnsystem muss mit sinkendem Füllstand das Signal verstärken.A reagens fogyásával a figyelmeztető jelzés intenzitásának nőnie kell.
Bezogen auf das akustische Signal sind auch asynchrone Signale zulässig.A hangjelzéshez viszonyítva a fényjelzés lehet aszinkron.
Durch das Entschärfen des Alarmsystems muss das Signal sofort verstummen.A riasztórendszer kikapcsolásának a jelzést azonnal meg kell szüntetnie.
Dieses Warnsystem kann auch ein akustisches Signal zur Warnung des Fahrers abgeben.A járművezetőt figyelmeztető rendszerben lehet hangjelzés is.
Das optische Signal muss mit einem Warnhinweis anzeigen, dass der Reagensfüllstand niedrig ist.A vizuális figyelmeztetés során a reagens alacsony szintjére figyelmeztető üzenetnek kell megjelenni.
Die Wägezelle ist dazu ausgelegt, physikalische Kraft zu Messzwecken in ein elektrisches Signal umzuformen.Az erőmérő cella rendeltetése szerint fizikai erőt elektromos jellé alakít át mérési célból.
Das Signal wird durch ein bei der Gestellung nicht enthaltenes Gerät ausgelesen, verarbeitet und angezeigt.A jel olvasását, feldolgozását és kijelzését olyan eszköz végzi, amely bemutatáskor nincs együtt az áruval.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

signalbraunszignálbarna
signalgrünszignálzöld
signalrotszignálvörös
Softkeytasten signalisiertprogramozható billentyűkkel
Signal- und Beleuchtungseinrichtungjelzőkészülék
Die Prüfsignalmodulation ist:A vizsgálati jelmodulációnak az alábbinak kell lennie:
Signal-Digitalisierer (waveform digitisers) und Transientenrekorder mit allen folgenden Eigenschaften:Hullámforma-digitalizálók és tranziens rögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
Signale ansteuernder Luftfahrzeuge und dementsprechende, von den angesteuerten Luftfahrzeugen zu treffende MaßnahmenAz elfogó légi járművek által adott jelzések és az elfogott légi járművek által adott válaszjelzések
Signalraketen, Raketen zum Wetterschießen, Nebelknallsignale und andere pyrotechnische Artikel (ohne Feuerwerkskörper)Jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek (a tűzijátékok kivételével)
die Übereinstimmung der Steuersignalehogy az AFS-vezérlőjelek megfelelnek a következőknek:
Lockpfeifen und Signalpfeifen (Position 9208);a hívogató, csalogató eszköz vagy síp (9208 vtsz.);
Akustische Signalvorrichtung mit Frequenzmodulation:Hangjelző készülék frekvencia-modulációval:
Anbau der Beleuchtungs- und LichtsignaleinrichtungenVilágító- és fényjelző berendezések felszerelése
Betätigung des akustischen Warnsignals (Signalhorn),a figyelmeztető hangjelző eszköz (kürt) működtetése,
Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen am Fahrzeug:A járművön lévő világító- és fényjelző berendezések:
Der nachfolgende Prozess muss Bereitschaft signalisieren.A következő folyamatnak készenlétet kell jeleznie.