"Sicherheitshinweise" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Sicherheitshinweisebiztonsági utasítások

Beispieltexte mit "Sicherheitshinweise"

Sicherheitshinweise beachtenvegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat
besondere Sicherheitshinweisekülönleges biztonsági tudnivalók
allgemeine Sicherheitshinweiseáltalános biztonsági tudnivalók
Sicherheitshinweise zu bestimmte BetriebsphasenA meghatározott üzemi fázisokra vonatkozó biztonsági tudnivalók
Sicherheitshinweise für Wartung und InstandhaltungA karbantartásra és a fenntartásra vonatkozó biztonsági tudnivalók
Lesen Sie diese sorgfältig vor der Inbetriebnahme der Anlage durch und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise.Gondosan olvassa el azt a berendezés használatát megelőzően, és legyen különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra.
Dabei sind besonders die einschlägigen Kapitel sowie die Gefahren- und Sicherheitshinweise in den Betriebsanleitungen des jeweiligen Zulieferers zu beachten.Ennek során különösképpen a vonatkozó fejezeteket, valamint a mindenkori szállító használati utasításaiban közölt biztonsági figyelmeztetéseket kell tekintetbe venni.
Für Folgeschäden sowie bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!Semminemű felelősséget nem vállalunk a következményként felmerülő károkért, valamint a termék szakszerűtlen kezeléséből, illetve a biztonsági tudnivalók semmibe vevéséből eredő anyagi károkért és személyi sérülésekért!

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Informationen über erforderliche Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich Angabe von Gefahrenklasse, Gefahrensätzen und Sicherheitshinweisen.A szükséges óvintézkedésekre vonatkozó információk, beleértve a veszélyességi és a kockázati besorolást, valamint a biztonsági útmutatásokat.