"Sektor" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Sektorszektor

Beispieltexte mit "Sektor"

primärer Sektorelsődleges szektor
quartärer Sektorinformációs szektor
tertiärer Sektorszolgáltatási szektor
sekundärer Sektoripari szektor
Bruttoinlandslieferungen nach SektorBruttó belföldi szállítások ágazatonként
Beihilfen für den audiovisuellen SektorAz audiovizuális ágazatnak nyújtott ágazati támogatás
Diese Hilfe richtet sich in erster Linie an den öffentlichen Sektor.E segítségnyújtás elsődleges célpontja az állami szektor.
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und dem privaten SektorA nemzeti illetékes hatóságok és a magánszektor közötti együttműködés
MEDIA 2007 — Förderprogramm für den europäischen audiovisuellen SektorMEDIA 2007 – Az európai audiovizuális ágazat támogató programja
Sektor.Pénzügyi szolgáltatások Javítani kell a prudenciális szabályozási keretet és biztosítani kell az ágazat felügyeletét.
Sektor.Le kell zárni a belső energiapiac szerkezetátalakítását és liberalizálását. Privatizálni kell és/vagy lehetővé kell tenni a szektoron belüli köz- és magántulajdonú vállalatok közötti partnerséget.
dem Sektor Staat zugeordnet [114]Államház-tartáshoz besorolt [114]
Beihilfen im Sektor Obst und GemüseTámogatások a gyümölcs- és zöldségágazatban
den Sektor Olivenöl und Tafeloliven,az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazata;
den Sektor Milch und Milcherzeugnisse,v. tej- és tejtermékágazat;
Nach gebietsansässigem Sektor (Sektor 1)Rezidens szektoronként (1. ágazat)
Beihilfen im sektor olivenöl und tafelolivenAz olívaolaj és étkezési olajbogyó gazatában nyújtott támogatások
Beteiligungskapital nach gebietsansässigem Sektor (Sektor 1)Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem rezidens szektoronként (1. ágazat)

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Agrarsektormezőgazdasági szektor
Nichtmarktsektornem kereskedelmi ágazat
sektorale Beihilfeágazati támogatás
sektorielle Planungágazati tervezés
sektorales Abkommenágazati megállapodás
Sektoren mit g.U./g.g.A.OEM/OFJ alá tartozó ágazatok
Beihilfe im HopfensektorA komlóágazatban nyújtott támogatás
für den Olivenölsektoraz olívaolaj-ágazat tekintetében:
Innovation im WeinsektorBorágazati innováció
Beihilfe im bienenzuchtsektorA méhészeti ágazatra vonatkozó támogatás
Landwirtschafts- und Ernährungssektoragrárélelmiszer-ipar
Definitionen von SektorenA szektorok meghatározása
Energiesektor und EndverbrauchEnergiaágazat és végső fogyasztás
Gesamtrechnung des Agrarsektorsmezőgazdasági számlák
den sektorspezifischen Finanzrahmen,az ágazatspecifikus pénzügyi keretösszeg;
einem sektorübergreifenden Aktionsbereich.a kulturális-kreatív ág;
Sektoren mit ökologischem LandbauBiogazdálkodási ágazatok
SEKTOREN (S) TRANSAKTIONEN UND SONSTIGE STRÖMEGAZDASÁGI SZEKTOROK OSZTÁLYOZÁSA (S)
Sektordialoge zu Fragen von gemeinsamem Interesse,ágazati párbeszéd a közös érdekű kérdésekről;
SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR SCHIFFEÁGAZATI MEGÁLLAPODÁS HAJÓKHOZ NYÚJTOTT EXPORTHITELEKRŐL
Sektor- oder erzeugnisspezifische vermarktungsnormenÁgazatok vagy termékek szerinti forgalmazási előírások
SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR KERNKRAFTWERKEÁGAZATI MEGÁLLAPODÁS AZ ATOMERŐMŰVEKHEZ NYÚJTOTT EXPORTHITELEKRŐL
SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR ZIVILE LUFTFAHRZEUGEÁGAZATI MEGÁLLAPODÁS A POLGÁRI LÉGI JÁRMŰVEKHEZ NYÚJTOTT EXPORTHITELEKRŐL
Allgemeiner Kontext: der EisenbahnsektorHáttér: a vasúti ágazat
Begriffsbestimmungen für den EiersektorA tojáságazatra vonatkozó fogalommeghatározások
Begriffsbestimmungen für den ReissektorA rizságazatra vonatkozó fogalommeghatározások
Begriffsbestimmungen für den Weinsektor„Emelt lupulintartalmú komlóliszt”
Begriffsbestimmungen für den HopfensektorA komlóágazatra vonatkozó fogalommeghatározások
Begriffsbestimmungen für den BienenzuchtsektorA méhészeti ágazatra vonatkozó fogalommeghatározások
Begriffsbestimmungen für den GeflügelfleischsektorA baromfihús-ágazatra vonatkozó fogalommeghatározások
den Flachs- und Hanfsektor,len- és kenderágazat;
Emissionen des Industriesektors, ktIpari ágazat CO2-kibocsátásai, kt
Staat einschließlich Teilsektoren [40]Államháztartás, beleérve az alszektorokat is [40]
Sonderbestimmungen für einzelne sektorenEgyes ágazatokra vonatkozó egyedi rendelkezések
Nichtfinanzielle Sektorkonten — jährlichNem pénzügyi számlák szektorok szerint – évente
Nichtfinanzielle Sektorkonten — vierteljährlichNem pénzügyi számlák szektorok szerint – negyedévenként
Untergliederung nach Empfänger-Teilsektoren freiwillig.A fogadó alszektorok szerinti bontás nem kötelező.