"Seite" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Seiteoldal
Seiteoldalszám

Beispieltexte mit "Seite"

siehe nächste Seitelásd a következő oldalon
weiter nächste Seitetovább a következő oldalra
weiter Seite 12tovább a 12. oldalra
Seite 15, Erwägungsgrund 2:A 15. oldalon, a (2) preambulumbekezdésben:
Seite 132, Artikel 78 Absatz 1:A 132. oldalon, a 78. cikk (1) bekezdésében:
Seite 7, Erwägungsgrund 5 Satz 2:A 7. oldalon, az (5) preambulumbekezdés második mondatában:
Seite 45, Artikel 36 Absatz 3 Zeile 3:A 45. oldalon, a 36. cikk (3) bekezdésének harmadik sorában:
Seite 42, Erwägungsgrund 47, Fußnote 2:a 42. oldalon, a (47) preambulumbekezdés 2. lábjegyzetében:
Seite 29, Artikel 2 Ziffer 2 Buchstabe c:A 29. oldalon, a 2. cikk (2) bekezdése c) pontjában:
Seite 39, Erwägungsgrund 19, die beiden letzten Sätze:A 39. oldalon, a (19) preambulumbekezdés utolsó két mondatában:
mit einer abziehbaren Schutzfolie auf einer Seiteés az egyik oldalon elválasztóréteggel beborítva
auch mit einer Klebeschicht und einer abziehbaren Schutzfolie auf einer Seiteegyik oldalán öntapadós ragasztóréteg és elválasztó fólia boríthatja
Euro-Münzen haben eine gemeinsame europäische Seite und eine eigene nationale Seite.Az euroérméknek egy közös, európai oldaluk és egy egyedi, nemzeti előlapjuk van.
Entweder zwei Leuchten vorn und zwei Leuchten hinten oder eine Leuchte auf jeder Seite.Vagy két lámpa elöl és két lámpa hátul, vagy pedig egy-egy lámpa mindkét oldalon.
Sollte es für Sie wichtig sein, dass das Fluid saug- oder druckseitig nicht aus den Förderleitungen läuft, so bedenken Sie bitte entsprechende Rückschlagventile o.ä. auf der jeweiligen Seite.Ha a szívó- vagy nyomóoldalon a folyadéknak semmiképpen nem szabad kifolynia a szállítóvezetékekből, akkor a megfelelő oldalon tervezzenek be az adott célnak megfelelő visszacsapó szelepeket vagy hasonló szerkezeteket.
zurück nach Seite 11vissza a 11. oldalra
Ungarisch auf Seite XXMagyar szöveg a XX. oldalon
Siehe Seite 1dieses Amtsblatts.Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.
Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.Lásd e Hivatalos Lapb 1. oldalát.
Siehe Seite 2 dieses Amtsblatts.Lásd e Hivatalos Lap 2. oldalát.
Siehe Seite 27 dieses Amtsblatts.Lásd e Hivatalos Lap 27. oldalát.
GD AGRI, Jährlicher Tätigkeitsbericht, Seite 79.A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság éves tevékenységi jelentése, 79. o.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

RegalstirnseiteÁllfány homlokzat
Seitenleistenoldallécek
Unterseitealsó oldal
Seitenfensteroldalablak
Seitenlinieoldalvonal
Seiten 30 und 39 des Ecorys-Berichts.Az Ecorys-jelentés 30. és 39. oldala.
Seitenanzahl (einschließlich dieser Seite) …Az oldalak száma (beleértve ezt az oldalt is) …
Seitenmarkierungsleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre AnhängerA gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák
Seitenschutz von Lastkraftwagen, Anhängern und SattelanhängernTehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója
Seite 24, Anhang III, Nationale und regionale Quoten, Spalte „Isoglucose“, Insgesamt:A 24. oldalon, a III. melléklet „Nemzeti és regionális kvóták” táblázatában, a harmadik oszlopban „Izoglükóz”, az „Összesen” sorban:
Seitliche Schutzeinrichtungen können so beschaffen sein, dass sie an der Seite des Fahrzeugs verschiedene Anbaulagen aufweisen.Az oldalsó aláfutásgátló úgy is kialakítható, hogy a jármű oldalán többféle állása is lehet.
Seitenstaffelung durch Einhaltung verschiedener Flugwege oder Betrieb der Luftfahrzeuge in verschiedenen geografischen Bereichen.oldalirányú elkülönítéssel, azaz a légi járművek eltérő útvonalakon vagy különböző földrajzi területek felett tartásával.
Beschreibung: grau, 4 Seiten.Leírás: Szürke, négyoldalas minta.
ein Seitenverhältnis von 16:9,16:9 képarány,
Bezeichnung der beiden KontenseitenA számlák két oldalának terminológiája
Auf EU-Seite angewendeter GrundbetragAz uniós oldalon alkalmazott alapösszeg
Fahrtrichtungsanzeiger auf Fahrerseite EINIrányjelző a vezető oldalon BE
Internet-Kenntnisse: Einrichten einer Webseite,internetes ismeretek honlap elkészítésére,
Innendurchmesser der Reibungsoberfläche (Innenseite)Súrlódó felület belső átmérője (törzsön belüli oldal)