"Schwäche" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Schwächegyengeség

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

abschwächenlegyengít
Steigende Abgaben werden ihre Stellung weiter schwächen.Az adóemelés továbbgyengítené helyzetüket.
Beurteilung der Stärken und Schwächen des Managementsystems;a rendszer erősségeinek és hiányosságainak értékelése,
Diese strukturellen Schwächen gilt es zu überwinden, wenn Europa international mithalten will.Amennyiben Európa nemzetközi szinten versenyben kíván maradni, akkor ezeket a strukturális hiányosságokat ki kell küszöbölni.
eine Analyse der Situation in Bezug auf Stärken und Schwächen sowie des Entwicklungspotenzials,helyzetelemzés az erős és a gyenge pontok kiemelésével, valamint a fejlesztési lehetőségek vizsgálata;
Wären die Einfuhren weniger stark angestiegen, so wäre auch der Preisdruck schwächer ausgefallen.Ha a behozatal kisebb mértékben nőtt volna, az árakra nehezedő nyomás is kisebb lett volna.
Die Überprüfungsverfahren zielen darauf ab, durch Modellschwächen bedingte Fehler zu finden und zu begrenzen.A felülvizsgálati folyamatoknak a modell hiányosságaival kapcsolatos hibák megtalálására és mérséklésére kell irányulniuk.
Informationen gelten als Geschäftsgeheimnis, wenn ihre Offenlegung die Wettbewerbsposition des Instituts schwächen würde.Egy információ akkor minősül az intézmény szempontjából védettnek,, ha annak nyilvánosságra hozatala gyengítené az intézmény versenypozícióját.