"Sauerstoff" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Sauerstoffoxigén

Beispieltexte mit "Sauerstoff"

Sauerstoff für jedes diensttuende Flugbesatzungsmitglied im Cockpit liefern,oxigént biztosít a hajózószemélyzetnek a pilótafülkében szolgálatot teljesítő valamennyi tagja számára;
Wasserstoff, Edelgase, Stickstoff, SauerstoffHidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén
Wasserstoff und Sauerstoff für den Flammenionisationsdetektor.Hidrogén és oxigén a lángionizációs detektorhoz.
Es kann noch geringe Mengen an Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff enthalten.Kis mennyiségben tartalmazhat nitrogént, hidrogént és oxigént.
Heterocyclische Verbindungen, nur mit Sauerstoff als Heteroatom(e) (ohne andere Lactone)Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek (más laktonok kivételével)
Aus der Atmosphäre stammender Sauerstoff wird bei der Recyclingeffizienz nicht berücksichtigt.A légkörből származó oxigén az újrafeldolgozási hatékonysági mutatóban nem vehető figyelembe,
Ein Betrieb der Anlage oberhalb der vom Hersteller vorgegebenen Grenzwerte für Sauerstoff ist im Kühlschrankbetrieb nicht möglich.Hűtőszekrény-üzemmódban a berendezést nem szabad a gyártó által az oxigén vonatkozóan előzetesen megadott határértékek felett üzemeltetni.
Im Innern des Querstromzerspaners entstehen während des Betriebs der Anlage Bedingungen, welche unter Einwirkung von Sauerstoff zu Verpuffungen bzw. Verbrennungen führen können.A berendezés üzemeltetése közben a láncos törőberendezés belsejében olyan feltételek alakulnak ki, amelyek oxigén hatására belobbanásokat, illetve égést dolgozhatnak.
Auch nach einem längeren Anlagenstillstand ist nicht gewährleistet, dass in einem geschlossenen Prozess Atemluftbedingungen herrschen, selbst wenn ein Mess-system genügend Sauerstoff anzeigt.A berendezés hosszú idejű vesztegetését követően sem biztos, hogy egy zárt technológiai folyamatban a levegő belélegezhető, még akkor sem, ha a mérőrendszer elegendő mennyiségű oxigént jelez.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Abgase/Sauerstoffmangel am Arbeitsplatzfüstgázok/oxigénhiány a munkahelyen
Umrechnung auf Referenz-SauerstoffkonzentrationReferencia-oxigénkoncentrációra való átváltás
Sauerstoffabbau in tiefem Wassermélyvízi oxigénkimerülés
Sauerstoffbindendes Konzentrat, bestehend aus einer Mischung aus:Oxigén-megkötő koncentrátum, amelynek az összetétele:
max. 12 (meq Sauerstoff);legfeljebb 12 (oxigén-milliegyenérték),
Erzeugung von Sauerstoffblasstahl, ktOxigénbefúvásos acélgyártás, kt
alicyclische Ketone ohne andere Sauerstoff-FunktionenCiklán-, ciklén- vagy cikloterpén ketonok más oxigénfunkciós csoport nélkül
Konzentration des gelösten Sauerstoffes im BioreaktorAz oldott oxigén koncentrációja a bioreaktorban
Regelbereich der Sauerstoffsonde [12] Einschließlich Toleranzangabe.Az oxigénérzékelő szabályozási tartománya [12] Adja meg a tűrést.
ANORGANISCHE SÄUREN UND ANORGANISCHE SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLESZERVETLEN SAVAK ÉS NEMFÉMEK SZERVETLEN OXIGÉNVEGYÜLETEI
Gasförmige anorganische Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle (ohne Schwefeldioxid)Szén-dioxid és nemfémek egyéb szervetlen oxigénvegyületei