"Sachsen" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

SachsenSzászország

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

NiedersachsenAlsó-Szászország
Sachsen-AnhaltSzászország-Anhalt
Teil einer oder mehrerer Prioritätsachsen.egy vagy több prioritási tengely egy része.
Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): …Meghajtott tengelyek (számuk, helyzetük, összekapcsolásuk módja): …
Der Abstand zwischen den Innenrändern der sichtbaren leuchtenden Flächen in Richtung der Bezugsachsen istA vonatkoztatási tengelyek irányában a két látszólagos felület belső szélei közötti távolság a következő:
Anhang IV Technische Anforderungen für die Anbringung von Hubachsen oder Lastverlagerungsachsen an FahrzeugenIV. melléklet Az emelhető vagy terhelésátcsoportosító tengelyek járművekbe való beépítésére vonatkozó műszaki követelmények
Anhang 3 Beispiele für Flächen, Bezugsachsen und Bezugspunkte der Leuchten und Winkel der geometrischen Sichtbarkeit3. melléklet – Példák lámpafelületekre, vonatkoztatási tengelyekre és középpontokra, valamint a geometriai láthatóság szögeire
Der Mindestabstand der Innenränder der sichtbaren leuchtenden Flächen in Richtung der Bezugsachsen muss 600 mm betragen.A vonatkoztatási tengely irányában a látszólagos felületek belső szélei legalább 600 mm-re kell, hogy legyenek egymástól.
Für den Abstand zwischen den Innenrändern der sichtbaren leuchtenden Flächen in Richtung der Bezugsachsen gelten keine besonderen Vorschriften.a vonatkoztatási tengely irányában a látszólagos felületek belső szélei közötti távolságra nincsenek külön követelmények.