"Saatgut" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Saatgutvetőmag

Beispieltexte mit "Saatgut"

Haftfähigkeit und Verteilung an SaatgutVetőmagokhoz tapadás és eloszlás
Verbot des Inverkehrbringens von behandeltem SaatgutA kezelt vetőmagok forgalomba hozatalának tilalma
Anzugeben für Basissaatgut und zertifiziertes Saatgut.Ezeket az adatokat az elit vetőmag és a minősített vetőmag esetében kell alkalmazni.
Der Hauptinvasionsweg des spezifizierten Organismus ist die Verbringung von zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen, ausgenommen Saatgut.A meghatározott szervezet fő behurcolási útvonala az ültetésre szánt növények szállítása, a vetőmagok kivételével.
Das Saatgut wird erzeugtVetőmagot:
Das Saatgut gehört einer zugelassenen Population an;a vetőmagok egy engedélyezett populációhoz tartoznak;
F Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den AnbauF Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag
Bedingungen für die Erzeugung und das Inverkehrbringen von Saatgut der PopulationenA populációk vetőmagjainak termesztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek
die Verwendung von zertifiziertem Saatgut und die Förderung der Qualitätskontrolle;a minősített vetőmag használata és a termékminőség ellenőrzése;
Ölsaaten, Ölfrüchte, Saatgut von Körnerleguminosen, deren Erzeugnisse und NebenerzeugnisseOlajmagvak, olajgyümölcsök, a belőlük származó termékek és melléktermékek/hüvelyes magvak, belőlük származó termékek és melléktermékek
Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung (einschließlich Saatgut und Gemenge von Hülsenfrüchten mit Getreide)Fehérjetartalmú, magtermelési célú növénytermesztés (vetőmag, illetve gabonafélék és hüvelyesek keveréke)

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Saatgutbeizevetőmag elsődleges feldolgozása
Saatgut, Teil V;vetőmagok, V. rész;
Zuckerrüben (ohne Saatgut)Cukorrépa (a vetőmagot kivéve)
Futterhackfrüchte (ohne Saatgut)Takarmányozásra használt gyökér- és gumós növények és káposztafélék (a vetőmag kivételével)
Saatgutanerkennungsstelle und Mitgliedstaat oder deren Zeichen;a vetőmag-minősítő hatóság és a tagállam megnevezése vagy kezdőbetűik;
Saatgut, Schnittblumen und Waren des Blumenhandels sind nebengeordnete Invasionswege mit geringer Einschleppungswahrscheinlichkeit.A vetőmagok, a vágott virágok és a lombdíszek általi átviteli útvonalakon a behurcolás valószínűsége csekély.
das Labor eines Saatgutunternehmens sein.valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium.
Die Saatgutanerkennungsstelle überprüft Folgendes:A vetőmag-minősítő hatóság az alábbiakat ellenőrzi:
Getreide zur Körnergewinnung (einschließlich Saatgut)Gabonafélék szemes termesztésre (a vetőmagot is beleértve)
Getreide zur Körnergewinnung (einschließlich Saatgut):Magtermelési célú gabonafélék (vetőmag is):
Nur Anwendungen zur Saatgutbehandlung dürfen zugelassen werden.Kizárólag vetőmagkezeléshez használt szerként engedélyezhető.
Der Saatgutsektor umfasst die in nachstehender Tabelle aufgeführten Erzeugnisse:A vetőmag-ágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:
Die Saatgutprobenahme ist nach den international üblichen Verfahren durchzuführen.A vetőmag-mintavételt a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzik.