"Rumänien" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
RumänienRománia

Beispieltexte mit "Rumänien"

Rumänien hat wegen Dürre und Waldbränden einen Antrag auf Inanspruchnahme des Fonds gestellt.Románia aszály és erdőtüzek miatt kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.
der Republik Bulgarien und RumänienA Bolgár Köztársaság és Románia
Anwendung der Verwaltungssanktion in Bulgarien, Kroatien und RumänienAz igazgatási szankció alkalmazása Bulgária, Horvátország és Románia esetében
Schrittweise Einführung der Direktzahlungen in Bulgarien und RumänienA közvetlen kifizetések fokozatos bevezetése Bulgáriában és Romániában
mit Schutzmaßnahmen im Hinblick auf die Einfuhr von Equiden aus Rumäniena Romániából származó lófélék behozatalára vonatkozó védőintézkedésekről
Ergänzende nationale Direktzahlungen und Direktzahlungen in Bulgarien und RumänienKiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések és közvetlen kifizetések Bulgáriában és Romániában
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in der Landwirtschaft in Bulgarien und RumänienMezőgazdasági üzemek részére történő tanácsadás és az ismeretek terjesztését biztosító szolgáltatások nyújtása Bulgáriában és Romániában
Dieser Beschluss ist an Rumänien gerichtet.Ennek a határozatnak Románia a címzettje.
Ausgestellt in Rumänien vom 29.4.1966 bis zum 28.6.1984Kiadva Romániában 1966.04.29-től1984.06.28-ig
Auf Bulgarien, Kroatien und Rumänien anwendbare BestimmungenA Bulgáriára, Horvátországra és Romániára alkalmazandó rendelkezések
Beträge für Bulgarien und Rumänien gemäß Artikel 125b Absatz 1A 125b. cikk (1) bekezdésében Bulgáriára és Romániára vonatkozóan említett összegek
Für Russland und Rumänien laufen die entsprechenden Untersuchungen noch.A felülvizsgálatok Oroszország és Románia tekintetében továbbra is folyamatban vannak.
Erdgasfernleitung von Bulgarien über Rumänien und Ungarn nach ÖsterreichA Bulgáriából Románián és Magyarországon keresztül Ausztriába érkező gázvezeték
in Frankreich, Österreich, Italien, Rumänien und in der Tschechischen Republik;Franciaországban, Ausztriában, Olaszországban, Romániában és a Cseh Köztársaságban;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Vest (Rumänien)Vest (Románia)
Centru (Rumänien)Centru (Románia)
Regionen RumäniensRománia régiói
Sud-Est (Rumänien)Sud-Est (Románia)
Nord-Est (Rumänien)Nord-Est (Románia)
Sud Muntenia (Rumänien)Sud — Muntenia (Románia)
Sud-Vest Oltenia (Rumänien)Sud-Vest Oltenia (Románia)
Rumänien, Niederlande, Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechische Republik, Ungarn, Schweden, Österreich, BulgarienRománia, Hollandia, Belgium, Görögország, Portugália, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Svédország, Ausztria, Bulgária
Die Ereignisse vor dem Beitritt Rumäniens zur EUA Románia uniós csatlakozását megelőző események
Die Ereignisse nach dem Beitritt Rumäniens zur EUA Románia uniós csatlakozását követő események
Chef-Unterhändler Rumäniens für die Europäische Unionaz Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalások főtárgyalóját;
Vorbringen Rumäniens hinsichtlich der PrivatisierungsabsichtRománia érvei a privatizációs szándékot érintően