"Rindfleisch" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Rindfleischmarhahús

Beispieltexte mit "Rindfleisch"

Kapitel 13 Zahlungen für Rindfleisch13. fejezet Marha- és borjúhúsra vonatkozó támogatás
für Hartweizen, Gerste, Mais, Rohreis und Rindfleischa durumbúza, az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, valamint a marha- és borjúhús esetében
zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Rindfleischa marha- és borjúhúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
kein anderes Fleisch als Rindfleisch enthaltend:Szarvasmarhafélék húsán kívül más állat húsát nem tartalmazza:
Corned Beef, kein anderes Fleisch als Rindfleisch enthaltend:Főtt, pácolt marhahús („corned beef”); a szarvasmarhafélék húsán kívül más állat húsát nem tartalmazza:
nicht gegart; kein anderes Fleisch als Rindfleisch enthaltend:Főzés nélküli; a szarvasmarhafélék húsán kívül más állat húsát nem tartalmazza:
folgende Gewichtshundertteile Rindfleisch enthaltend (ausgenommen Schlachtnebenerzeugnisse und Fett):Szarvasmarhafélék húsát a következő tömegszázalékban tartalmazza (belsőség és zsír kivételével):
Direktzahlungen für Rindfleisch im Rahmen der Verordnungen (EG) Nr. 1254/1999 und (EG) Nr. 1782/2003Közvetlen kifizetések a marhahús előállítására az 1254/1999/EK és az 1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján
Corned Beef, in luftdicht verschlossenen Behältnissen, kein anderes Fleisch als Rindfleisch enthaltend:Főtt, pácolt marhahús (»corned beef«) légmentes csomagolásban; a szarvasmarhafélék húsán kívül más állat húsát nem tartalmazza:
Der Verwaltungsausschuss für Rindfleisch hat nicht innerhalb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genommen —A Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Vertragsverhandlungen im RindfleischsektorSzerződésre irányuló tárgyalások a marha- és borjúhúságazatban
Rindfleisch, gesalzen, getrocknet oder geräuchertSzarvasmarhafélék sózott, szárított vagy füstölt húsa
Zollkontingent für frisches, gekühltes oder gefrorenes QualitätsrindfleischA kiváló minőségű, friss, hűtött vagy fagyasztott marhahúsra vonatkozó vámkontingens
mit Vorschriften für die Verwaltung eines Zollkontingents für Qualitätsrindfleischa kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens kezelésére alkalmazandó szabályok megállapításáról
Beihilfen für den RindfleischsektorA marhahúságazatnak nyújtott támogatás
Begriffsbestimmungen für den Rindfleischsektor "Rinder":A marha- és borjúhúságazatra vonatkozó fogalommeghatározások „Szarvasmarha”:
Andere frische oder gekühlte Rindfleisch- oder KalbfleischteileDarabolt marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve
Zahlungen im Rindfleischsektor sowie im Sektor Schaf- und ZiegenfleischHúsmarha- és borjú-, valamint juh- és kecskekifizetések
Der Rindfleischsektor umfasst die in nachstehender Tabelle aufgeführten Erzeugnisse:A marha- és borjúhúságazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:
die verschiedenen Arbeitsvorgänge im Zusammenhang mit dem Entbeinen im Rindfleischsektor;a marha- és borjúhúságazat tekintetében a kicsontozással kapcsolatos műveletek;
Lizenzen für erstattungsbegünstigte Ausfuhren von Schweinfleisch, Rindfleisch, Eiern und GeflügelfleischVisszatérítéses kiviteli engedélyek a sertéshús, a marhahús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatban