"Rezession" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Rezessiongazdasági recesszió
Rezessionvisszaesés

Beispieltexte mit "Rezession"

Wobei gleichzeitig die Verfügbarkeit von Krediten für die Wirtschaft gewährleistet bleiben muss, insbesondere im Falle einer Rezession.Egyúttal ügyelve arra, hogy a hitel hozzáférhetősége a gazdaság számára továbbra is biztosítva legyen, nevezetesen pangás idején.
Die Rezession hatte einen gewissen Einfluss auf die Lage des Wirtschaftszweigs der Union.A gazdasági recesszió bizonyos mértékben hatást gyakorolt az uniós gazdasági ágazat gazdasági helyzetére.
Entlastungsmaßnahmen sollten keine unbefristete Versicherung gegen künftige Folgen der Rezession beinhalten.Az eszközátvételi intézkedés nem nyújthat nyílt végű biztosítást a recesszió jövőbeli következményeivel szemben.
Als unmittelbare Folge der Finanzkrise sind Kreditrationierung, Nachfragerückgang und Rezession zu befürchten.Ez a pénzügyi válság hiteladagolást, kereslet-visszaesést és recessziót válthat ki.
Bei den Stresstests sollten mehrere Szenarien einschließlich einer Kombination von Stressereignissen und einer langen weltweiten Rezession herangezogen werden.A stresszteszt során több forgatókönyvet kell figyelembe venni, beleértve a stresszhelyzetek halmozódását és az elhúzódó globális recessziót.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Der zu verwendende Test ist aussagekräftig und berücksichtigt die Auswirkungen schwerer, aber plausibler Rezessionsszenarios.Az alkalmazandó tesztnek értelmezhetőnek és ésszerűen szigorúnak kell lennie, figyelembe véve súlyos, de valószerűnek tekinthető recessziós forgatókönyvek hatását is.