"Regelwerk" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Regelwerkszabályzat

Beispieltexte mit "Regelwerk"

Risikobereich: interne Ratingsysteme (Cléo, SatPub und DirCor), Regelwerk Zinsen/Währungen (SmartCo)Kockázati terület: belső minősítési rendszerek (Cléo, SatPub és DirCor), árfolyam/deviza referenciarendszer (SmartCo)
Das einheitliche Regelwerk gewährleistet einen soliden und einheitlichen Regelungsrahmen, der dem Binnenmarkt förderlich ist und Aufsichtsarbitrage verhindert.Az egységes szabálykönyv a belső piac működését segítő és a szabályozási arbitrázs lehetőségét megakadályozó, szilárd és egységes szabályozási keretet jelent.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Beide Regelwerke werden veröffentlicht.Mindkét szabályzatot közzé kell tenni.
Erarbeitung und Pflege von Regelwerken für Pferderennen,versenyszabályzatok kidolgozása és aktualizálása;
Angewendete Auslegungs- und Bemessungskriterien, Bemessungsvorgaben und RegelwerkeAlkalmazott tervezési és méretezési kritériumok, méretezési eljárások és szabályzatok
Für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Nichtbeachtung der Betriebs- und Montageanleitung, des Katalogblattes und der einschlägigen Regelwerken entstehen, können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.Szavatossági igény nem érvényesíthető olyan károk esetén, amelyek szakszerűtlen kezelésre vagy a használati és szerelési utasítás, a katalóguslap és a vonatkozó szabályozások figyelmen kívül hagyására vezethetők vissza.