"Rechtsstellung" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Rechtsstellungjogállás

Beispieltexte mit "Rechtsstellung"

Rechtsstellung des Personals und der EinsatzkräfteAz állomány és a haderők jogállása
Rechtsstellung der EUBAM Libyen und ihres PersonalsAz EUBAM Libya-nak és személyi állományának jogállása
Informationen zur Rechtsstellung der betroffenen PersonInformációk az érintett jogállásáról
erforderliche Elemente für Entwürfe von Abkommen über die Rechtsstellung der Mission.a misszió jogállására vonatkozó megállapodások tervezetének megalkotásához szükséges elemek.