"Rechtsgrundlage" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Rechtsgrundlagejogalap

Beispieltexte mit "Rechtsgrundlage"

Rechtsgrundlage und JahresbudgetsJogalap és éves költségvetések
Rechtsgrundlage (Rechts- und Verwaltungsvorschriften usw.)Jogalap (törvény, rendelet stb.):
Nationale Rechtsgrundlage für die BeihilfemaßnahmeAz adóintézkedés nemzeti jogalapja
Sie nimmt auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage des Ersuchens Bezug;a kérés jogalapjaként e cikket jelöli meg;
Wie in der Rechtsgrundlage angegeben, sieht das IKT-Förderprogramm folgende Maßnahmen vor:A jogalapban említetteknek megfelelően az IKT szakpolitikai támogató program a következő fellépéseket tartalmazza:
Die Rechtsgrundlage für diese Befreiung bildet Abschnitt 80HHC des „Income Tax Act“ 1961.A mentesség jogi alapját a jövedelemadóról szóló 1961. évi törvény 80HHC szakasza mondja ki.
Vorbereitende Maßnahme — Künftige Rechtsgrundlage in Bezug auf harmonisierte Informationen über die Wälder in der UnionElőkészítő intézkedés – A harmonizált uniós erdészeti információcsere jövőbeni jogalapja
Ein Unternehmen brachte vor, dass der Vorschlag für die Zurücknahme der Annahme der Preisverpflichtung einer Rechtsgrundlage entbehre.Az egyik vállalat szerint a kötelezettségvállalás elfogadásának visszavonására irányuló javaslatnak nincs jogalapja.
Artikel 57 des Abkommens bildet die Rechtsgrundlage für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen im Europäischen Wirtschaftsraum.A megállapodás 57. cikke biztosít jogalapot az összefonódások ellenőrzésére az Európai Gazdasági Térségben.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

von Schiffsmeldesystemen im Einklang mit ihren jeweiligen Rechtsgrundlagen;hajójelentési rendszerek, az e rendszerekre vonatkozó jogalapokkal összhangban;
Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, mit Angabe der Rechtsgrundlage:A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére alkalmazott rendszer (a továbbiakban: AVCP), a jogalapra való hivatkozással:
Geben Sie alle einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsgrundlagen und Durchführungsvorschriften mit Fundstellen an:Kérjük, sorolja fel a nemzeti jogi alapokat, ideértve a végrehajtási rendelkezéseket és a hozzájuk tartozó hivatkozási forrásokat:
Die folgenden Rechtsgrundlagen gelten — wenn nicht anders angegeben — für alle Haushaltslinien dieses Artikels:Eltérő rendelkezés hiányában a következő jogalap a jogcímcsoport minden tételére vonatkozik.
Ausgehend von diesen drei Rechtsgrundlagen hat sie Zweifel an der Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt geäußert.A Bizottság kétségeit fejezte ki a támogatás és a közös piac összeegyeztethetőségére vonatkozóan a fent idézett három közösségi normatíva között.
Während der Übergangsphase 2007-2008 erfolgt die Durchführung im Rahmen des Programms eContentplus (nach dessen eigener Rechtsgrundlage).A 2007–2008-as átmeneti időszakban erre még az eContent plus program keretében került sor (annak saját jogalapja révén).