"Rebfläche" auf Ungarisch


Rebflächeszőlőültetvény

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

laufende Bewirtschaftung einer Rebfläche;a szőlőültetvény művelésével kapcsolatos napi szintű feladatok ellátása;
Umstrukturierung und Umstellung von RebflächenSzőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása
Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen gemäß Artikel 46,a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása a 46. cikknek megfelelően;
Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen gemäß Artikel 103qSzőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása a 103q. cikknek megfelelően
Falls die Rebflächen bewässert sind, Datum der letzten Bewässerung:Ha az ültetvény öntözve volt, az utolsó öntözés napja:
Die Mitgliedstaaten können weitere Einzelheiten festlegen, insbesondere bezüglich des Alters der ersetzten Rebflächen.A tagállamok további előírásokat is megállapíthatnak, különösen a megújított szőlőültetvények korát illetően.
Verbesserungen der Rebflächenbewirtschaftungstechniken, insbesondere die Einführung fortschrittlicher Systeme nachhaltiger Erzeugung.a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása, különösen a fenntartható termelés fejlett rendszereinek bevezetése.