"Projektion" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Projektionvetítés

Beispieltexte mit "Projektion"

Diese Projektion oder Reihe von Projektionen ist in Abstimmung mit den Nachbarländern festzulegen.Ezt a vetületet vagy vetületkészletet a szomszédos országokkal egyetértésben kell meghatározni.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Optische Mikroskope, einschließlich solcher für Mikrofotografie, Mikrokinematografie oder MikroprojektionÖsszetett optikai mikroszkóp, mikrofényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is
Retro-Projektionsbildschirm mit einer Linsenraster-KunststoffplatteHátsó megvilágítású vetítőernyő, amely gyöngyvászon-szerű műanyag lemezből áll
Linsen, gefasst, zur Verwendung beim Herstellen von Projektionsfernsehgeräten [1]Lencse, szerelve, vetített televízió gyártásában való felhasználás céljára [1]
derzeitige Luftqualität, Trends und Projektionen bis zum Jahr 2015 und darüber hinaus;a jelenlegi levegőminőséget, a tendenciákat és előrejelzéseket 2015-ig és azon túl;
Den Projektionen zufolge wird das reale BIP 2013 weiter schrumpfen und sich erst 2014 leicht erholen.A reál GDP 2013 során előreláthatólag tovább csökken, míg 2014-ben csekély mértékű javulása várható.
ebene Koordinaten unter Verwendung der Transversalen Mercatorprojektion aus dem Koordinatenreferenzsystem ETRS89.az ETRS89 transzverzális hengervetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;
ebene Koordinaten unter Verwendung der Lambertschen Schnittkegelprojektion aus dem Koordinatenreferenzsystem ETRS89,az ETRS89 Lambert-féle szögtartó kúpvetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;