"Produktivität" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Produktivitättermelékenység
Produktivitättermékenység

Beispieltexte mit "Produktivität"

landwirtschaftliche Produktivitätmezőgazdasági termelékenység
Beschäftigung und ProduktivitätFoglalkoztatás és termelékenység
Produktivität (in 1000 Stück je Beschäftigten)Termelékenység (1000 darab/alkalmazott)
Produktivität (in Quadratfuß je Beschäftigten) [13]Termelékenység (négyzetláb/alkalmazott) [13]
Produktivität (in t/Beschäftigten) — Index (2009 = 100)Termelékenység (tonna/alkalmazott) – Index (2009 = 100)
Asiatische Organisation für ProduktivitätÁzsiai Termelékenységi Szervezet
Module — Beschäftigung und ProduktivitätModulok – foglalkoztatás és termelékenység
Beschäftigung, Produktivität und ArbeitskostenFoglalkoztatás, termelékenység és munkaerőköltség
Gesamtbeschäftigung und Produktivität in der UnionTeljes uniós foglalkoztatás és termelékenység
Indikator für wissenschaftliche Produktivität der JRCmutató a Közös Kutatóközpont tudományos eredményességének mérésére:
Die Produktivität erhöhte sich bei Modulen und Zellen.A termelékenység nőtt a modulok és az elemek tekintetében.
Die Produktivität blieb im Zeitraum 2009–2011 relativ konstant.A 2009–2011 közötti időszak egésze alatt a termelékenység viszonylag stabil maradt.
Die EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" verfolgt folgende Ziele:A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP:
Prämien für Produktivität oder Qualifikationen, Geschenke, Gratifikationen, Gewinnbeteiligung;termelékenység vagy képesítés utáni prémium, ajándék, jutalom, nyereségrészesedés,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Flächenproduktivitätföldterület termelékenysége
Arbeitsproduktivitätmunkahatékonyság
Produktivitätszuwächse, einschließlich der Ressourcen- und Energieproduktivität, sind der beste Weg, nachhaltige Einkommenssteigerungen zu erreichen.A termelékenység – különösen az erőforrás- és energiatermelékenység – fokozódása a bevételek fenntartható növekedésének elsődleges forrása.
Beschäftigung, Produktivität, Wachstum und LöhneFoglalkoztatás, termelékenység, növekedés és bérek
Zwischen 2009 und dem UZ stieg die Produktivität um 12 %.2009 és a vizsgálati időszak között a termelés 12 %-al visszaesett.
Die Produktivität je Beschäftigten stieg im Bezugszeitraum um 5,8 %.A mérlegelési időszak során az egy alkalmazottra jutó termelékenység 5,8 %-kal nőtt.
Die Stickstoffausbringung wird je nach Besatzdichte und Grünlandproduktivität angepasst.A teljes nitrogénfelhasználást a telepítési sűrűség és a legelő bősége alapján számítják ki.
Auch ist wichtig, dass die Lohnentwicklung nicht der Produktivitätsentwicklung vorauseilt.Az is fontos, hogy a bérfejlesztés a termelékenység alakulásával összhangban maradjon.
Die Arbeitsproduktivität hat deutlich zugenommen, ist aber dennoch vergleichsweise niedrig.A munka termelékenysége igen megnőtt, ezzel együtt azonban alacsony szinten maradt.
Das Produktivitätsniveau, insbesondere die Stundenproduktivität, ist weiterhin relativ niedrig.A termelékenység szintje, különösen a ledolgozott órák számát tekintve, továbbra is viszonylag alacsony.