"Probezeit" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Probezeitpróbaidő

Beispieltexte mit "Probezeit"

Der entlassene Vertragsbedienstete erhält eine Entschädigung in Höhe eines Drittels seines Grundgehalts je abgeleisteten Monat der Probezeit."Az elbocsátott szerződéses alkalmazott minden befejezett próbaidős hónap után havi alapilletménye egyharmadának megfelelő juttatásra jogosult.”;
Jeder Beamte sollte eine neunmonatige Probezeit ableisten.A tisztviselők kilenchónapos próbaidőt teljesítenek.
Die Gesamtdauer der Probezeit darf höchstens 15 Monate betragen.A próbaidő teljes időtartama semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a 15 hónapot.
Ein Bediensteter auf Zeit hat eine neunmonatige Probezeit abzuleisten.Az ideiglenes alkalmazottak kilenc hónapos próbaidőt teljesítenek.
Andernfalls sollte eine Beurteilung nur am Ende der Probezeit erstellt werden.Ellenkező esetben értékelő jelentést csak a próbaidő végén kell készíteni.