"Präzisierung" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Präzisierungpontosítás

Beispieltexte mit "Präzisierung"

Präzisierung der Grenzen des Höffigkeitsgebietsaz ásványkutatás határainak pontosabb meghatározása
Präzisierung des Begriffs „Eigentum“ und Definition eines LeerverkaufsA „tulajdonlás” kifejezés pontos meghatározása és a short ügylet definíciója
Diese Präzisierung sollte in die Verordnung (EU) Nr. 356/2010 aufgenommen werden.Ezt az egyértelműsítést bele kell foglalni a 356/2010/EU rendeletbe.
Zweck des Antrags ist die Änderung der Spezifikation zur Präzisierung des Erzeugungsverfahrens.A kérelem célja a termékleírás módosítása az előállítás módjának pontosabb meghatározása érdekében.
Chronologische Auflistung der durchgeführten Untersuchungen zur Präzisierung des Potenzials eines Mineralvorkommens.Az ásványlelőhely potenciáljának jobb meghatározása érdekében elvégzett felmérések kronológiai felsorolása.
Eine solche Präzisierung sollte sich auf die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union stützen.A pontosításnak az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatán kell alapulnia.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Mit diesen Präzisierungen sollen Mehrdeutigkeiten im Text verhindert werden.E pontosítások célja a szöveg értelmezésével kapcsolatos bizonytalanságok kiküszöbölése.
Per E-Mail vom 25. Juni 2013 [5] übermittelte Ungarn die erbetenen zusätzlichen Angaben und Präzisierungen.Magyarország egy 2013. június 25-i e-mailben [5] adta meg a kért kiegészítő információkat.
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 hinsichtlich einer Präzisierung, Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter spezifischer Luftsicherheitsmaßnahmena 185/2010/EU rendeletnek egyes egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, összehangolása és egyszerűsítése érdekében történő módosításáról