"Polymer" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Polymerpolimer

Beispieltexte mit "Polymer"

Polymer aus Styrol und AcrylamidSztirol és akrilamid-polimer
Polymer in Pulverform mit einem Gehalt anPolimer por formában, az alábbi tartalommal:
Polymer von Ethylen und Styrol, vernetzt mit Divinylbenzol, in Form einer Suspensiondivinil-benzollal térhálósított etilén- és sztirolpolimer, szuszpenziós formában
Polymer aus 2-Ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalin -mit hydriertem 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-indenHidrogénezett1,4:5,8- dimetano-naftalén, 2-etilidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro- polimer 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-metano-1H-indénnel
nicht mehr als 5 GHT an einem fluorierten Polymer5 % fluortartalmú polimert tartalmaz
Dazu wird auf der Oberseite meist Glas verwendet und auf der Unterseite eine Folie aus Polymer.Többnyire üveget használnak a felső oldalon, az alsón pedig polimer hátfóliát.
Cellulose; lineares Polymer von 1,4-verbundenen GlucoserestenCellulóz; 1:4 arányú, összekapcsolt glükózmaradékokból álló lineáris polimer
Ein bestimmtes Polymer kann aus Molekülen mit unterschiedlicher Masse bestehen.Egy adott polimer különböző tömegű molekulák kombinációjából állhat.
Das Polymer und die Dispersion sind in Aceton, Ethanol und Propan-2-ol leicht löslich.A polimer és a diszperzió acetonban, etanolban és izopropil-alkoholban korlátlanul oldódik.
Daher ist eine Einreihung der Ware als ein natürliches Polymer in Position 3913 ausgeschlossen.Természetes polimerként a 3913 vtsz. alá osztályozása következésképpen kizárt.
Chemisch modifizierte Polymere sind der für das nicht modifizierte Polymer zutreffenden Unterposition zuzuweisen.a kémiailag módosított polimereket a megfelelő nem módosított polimerek alszáma alá kell besorolni.
Methylacrylat- Methylmethacrylat-Methacrylsäurepolymer; Methacrylsäure, Polymer mit Methylacrylat und Methylmethacrylatmetil-akrilát, metil-metakrilát, metakrilsav polimer; Metakrilsav, polimer metil-akriláttal és metil-metakriláttal
einem sterisch gehinderten Amin: N,N’-Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, Polymer mit 2,4- Dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) undgátolt amin: N,N’-bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamin, polimer 2,4-diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 193098-40-7), valamint

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Spezialpolymerspeciális polimer
einem Propylen-Ethylen-Copolymer undpropilén és etilén kopolimerje, valamint
folgende fluorierte Polymerabfälle:Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, in PrimärformenEtilén-vinil-acetát-kopolimer, alapanyag formájában
Kennzeichnung: PCR-Verfahren (Polymerase-Kettenreaktion)Azonosítás: polimeráz láncreakció (PCR) módszer
Polymer-Metall-Laminat in Rollen, mitPolimer/fém-laminátum tekercsben, amely tartalmaz:
Polymerfolie, welche die folgendenen Monomere enthält:Polimer fólia az alábbi monomertartalommal:
Polymere halogenierter Olefine, in Primärformen, a. n. g.M.n.s. halogénezett olefinek polimerjei, alapanyag formájában
Polymere des Propylens oder anderer Olefine, in PrimärformenPolipropilén vagy egyéb poliolefin, alapanyag formájában
Polymere des Vinylacetats in wässriger Dispersion, in PrimärformenVinil-acetát polimerjei, vizes diszperzióban, alapanyag formájában
Polymergehalt mindestens 90 %, bezogen auf die aschenfreie TrockenmasseLegalább 90 % polimer, hamu- és vízmentes anyagra
Polymere des Vinylacetats (nicht in wässriger Dispersion), in PrimärformenVinil-acetát polimerjei, alapanyag formájában (nem vizes diszperzióban)
E 1207 ANIONISCHES METHACRYLAT-COPOLYMERE 1207 ANIONOS METAKRILÁT-KOPOLIMER
wobei das erste Copolymer dominiertés amelyben az első kopolimer dominál
wobei das zweite Copolymer dominiertés amelyben a második kopolimer dominál
andere verwandte polymere Ferrocenderivate,más polimer ferrocén származékok mellékterméke;
Diallylphthalat-Prepolymer, in Form von PulverDiallil-ftalát előpolimer, porított formában
Es wird durch Emulsionspolymerisation gewonnen.Gyártása emulziós polimerizációs eljárással történik.
Acrylpolymere, in Primärformen (ohne Polymethylmethacrylat)Akrilpolimerek, alapanyag formájában (a polimetil-metakrilát kivételével)
Aromatische Kohlenwasserstoffe, C8-9, Kohlenwasserstoffharz, PolymerisationsnebenproduktAromás szénhidrogének, C8–9, szénhidrogén gyanta polimerizációs melléktermék;