"Pegel" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Pegelvízszint

Beispieltexte mit "Pegel"

Der Pegel des Hintergrundgeräuschs (einschließlich Windgeräusch) muss mindestens 10 dB unter dem A-bewerteten Schalldruckpegel des geprüften Fahrzeugs liegen.A háttérzajnak (az esetleges szélzúgással együtt) legalább 10 dB(A)-lel a vizsgált jármű által keltett A súlyozású hangnyomásszint alatt kell lennie.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Schallpegelzajszint
Schallleistungspegel (LWA), innenHangteljesítményszint (LWA), beltéri
ANFORDERUNGEN AN DEN SCHALLLEISTUNGSPEGELHANGTELJESÍTMÉNYSZINTRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
Exposition des Fahrers gegenüber dem GeräuschpegelA vezető zajszintnek való kitettsége
Anforderungen für die Prüfung Typ IX: GeräuschpegelA IX. típusú vizsgálatra vonatkozó követelmények: hangnyomásszint
eingestellte PEGELWERTE (falls verfügbar),kiválasztott VÍZSZINT (ha rendelkezésre áll),
Der Schallleistungspegel wird auf Teppichen bestimmt.A hangteljesítményszintet szőnyegen kell meghatározni.
die Exposition des Fahrers gegenüber dem Geräuschpegel,a vezető zajszintnek való kitettsége;
Der Geräuschpegel kann im Einzelfall 70dB(A) überschreitenA zajszint egyes esetekben meghaladhatja a 70dB (A) értéket.
Der höchste A-bewertete Schalldruckpegel ist aufzuzeichnen.A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a legnagyobb A súlyozású hangnyomásszintet.
Im Betrieb kann der zulässige Schallpegel überschritten werden.en előfordulhat, hogy a zajszint meghaladja a megengedett értéket.
den für das Hintergrundgeräusch typischen A-bewerteten Schalldruckpegel;a háttérzajra jellemző A súlyozású hangnyomásszint;