"Ort" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Orthely

Beispieltexte mit "Ort"

Ort des Empfängers;a végső kedvezményezett földrajzi helye;
Ort und Datum der Ausstellung:Kiállítás helye és dátuma:
Ort des Entstehens der ZollschuldA vámtartozás keletkezésének helye
Ort des Ereignisses oder der Bedingungen;az esemény vagy a körülmény helyszíne;
Ort der Kontrollen mit Ausrüstungen und für die physische Überprüfung,az átvizsgálás és a fizikai vizsgálat helye;
Ort und Datum des Antrags auf internationalen Schutz im Aufenthaltsstaat: …A tartózkodási országban benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem helye és időpontja: …
Ort der Lagerhäuser, in denen das zum Verkauf bestimmte Magermilchpulver lagert;annak a raktárnak a helyét, ahol az értékesítésre szánt sovány tejport tárolják;
Ort der Internetnutzung in den letzten drei Monaten: in einer Bildungseinrichtung,internethasználat helye az elmúlt három hónapban: oktatási helyszínen,
Benennung eines Agenten vor OrtHelyi ügynök kijelölése
Beförderung zum zugelassenen OrtA megfelelő helyre történő szállítás
Der Ort der Messung.A mérés helye.
Vertriebsstufe Ort der Probenahme.Szövet a termék vizsgált része, pl. zsír vagy izom.
Als Wohnort gilt der Ort der Abordnung,A kirendelés helyét kell lakóhelynek tekinteni a következő esetekben:
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.A terméket jól szellőzött helyen kell tárolni.
Verkäufe, Ausgaben vor Ort und ZahlungsverkehrÉrtékesítés, helyi kiadások és pénzeszközök átutalása
voraussichtlicher Zeitraum und Ort der Verzollung;a vámkezelés javasolt időtartama és helye;
die erforderlichen Ermittlungen vor Ort durchzuführen;a szükséges helyszíni ellenőrzések lefolytatása;