"Organ" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Organszerv

Beispieltexte mit "Organ"

Organ der Rechtspflegejogi szakma
Die Zuständigkeit für die Mittelbindungen liegt bei jedem Organ.A költségvetési kötelezettségvállalás az intézmények felelőssége.
Jedes Organ übt die Funktion des Anweisungsbefugten aus.Valamennyi intézmény gyakorolja az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatait.
Jedes Organ bestimmt, bei welcher Dienststelle die Belege aufbewahrt werden.Minden intézmény maga dönt arról, hogy melyik szervezeti egysége őrizze a bizonylatokat.
In solchen Fällen ist der Beschluss von dem Organ ordnungsgemäß zu begründen.Ilyen esetekben az intézménynek kellően meg kell indokolnia döntését.
Das Organ überwacht die Umsetzung der sich aus den Prüfungen ergebenden Empfehlungen.Az intézmény biztosítja, hogy az ellenőrzés eredményeként megszületett ajánlásokra tekintettel intézkedések történjenek.
Der Interne Prüfer teilt dem betroffenen Organ seine Feststellungen und Empfehlungen mit.A belső ellenőr megállapításairól és ajánlásairól jelentést készít az intézménynek.
Das Organ erlässt eine mit Gründen versehene Verfügung zur Einleitung einer Untersuchung.Az intézmény csak indoklással ellátott döntés alapján kezdhet vizsgálatot.
die Verwaltungsmittel, die jedem Organ aufgrund seiner Verwaltungsautonomie zur Verfügung gestellt werden.az egyes intézmények működtetésére vonatkozó előirányzatok, azok igazgatási autonómiája alapján.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Abschaltvorganglekapcsolási művelet
Einschaltvorgangbekapcsolási művelet
Kontrollorganellenőrző szerv
GemeinschaftsorganEU-intézmény
WeltgesundheitsorganisationEgészségügyi Világszervezet
organische Säureszerves sav
organischer Düngerszerves trágya
organisiertes Verbrechenszervezett bűnözés
organische Verunreinigungszerves szennyezés
organisatorische Maßnahmenszervezési rendszabályok
Ausgleich Fügevorgangkiegyenlítés a behúzásnál
anorganische Verbindungszervetlen vegyület
automatischer Abschaltvorgangautomatikus lekapcsolási művelet
Internationale ArbeitsorganisationNemzetközi Munkaügyi Szervezet
Internationale EntwicklungsorganisationNemzetközi Fejlesztési Társulás
Organisation des Verkehrsközlekedésszervezés
Organisation der Produktiona termelés szervezése
Organisierung des Berufsstandesszakmai szerveződés
Organisation des Unterrichtswesensoktatásszervezés
Organisation amerikanischer StaatenAmerikai Államok Szervezete
Geschäftsleitung und LeitungsorganFelsővezetés és igazgatóság
Arbeitsweise der Organeintézmények működése
Sonderorganisation der VNaz ENSZ szakosított intézménye
Dauer des Abschaltvorgangesa lekapcsolás művelet időtartama
Weltorganisation für MeteorologieMeteorológiai Világszervezet
anorganisches chemisches Erzeugnisszervetlen vegyi anyag
Organoleptische Prüfung, in jeder Schicht.Érzékszervi vizsgálat, műszakonként.
Organisation für das Verbot chemischer WaffenVegyifegyver-tilalmi Szervezet
Organisationsstrukturen für das CCR-ManagementA CCR-kezelés szervezeti struktúrája
Organisation für die Fischerei im NordwestatlantikÉszaknyugat-atlanti Halászati Szervezet
Organische grenzflächenaktive Stoffe (ohne Seifen)Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)
Organisation der arabischen Erdöl exportierenden LänderOlajexportáló Arab Országok Szervezete
organisch-anorganische Verbindungen (ohne organische Thioverbindungen)Szerves-szervetlen vegyületek (a szerves kénvegyületek kivételével)
Bauteil fällt beim HebevorgangAz emelési művelet közben a részegység leesik.
Allgemeine Angaben zum MikroorganismusA mikroorganizmusra vonatkozó általános információk
Weltorganisation für geistiges Eigentuma Szellemi Tulajdon Világszervezete
Internationale Organisation für MigrationNemzetközi Migrációs Szervezet
Asiatische Organisation für ProduktivitätÁzsiai Termelékenységi Szervezet
Union der europäischen RundfunkorganisationenEurópai Műsorszórók Szövetsége
Erweiterung einer internationalen Organisationnemzetközi szervezet kibővítése