"Option" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Optionopció

Beispieltexte mit "Option"

Option Lastschaltung für Geräte ohne WaageTeherkapcsolási opció a mérleg nélküli készülékekhez
Option 1 — Tötung und vollständige Vernichtung aller Tiere1. lehetőség – valamennyi állat leölése és teljes megsemmisítése
Option 2 — Tötung und vollständige Vernichtung nur der verdächtigen Tiere2. lehetőség – csak a fogékony állatok leölése és teljes megsemmisítése
Option A: Behandlung über 1,5-2,0 normale Zellzyklen in Anwesenheit von cytoB;»A«lehetőség: A sejteket a normál sejtciklus 1,5–2-szeresének megfelelő ideig citoB jelenlétében kezeljük;
Option 3 — Nicht verpflichtende Tötung und vollständige Vernichtung der Tiere3. lehetőség – az állatokat nem kötelező leölni és teljesen megsemmisíteni
Ein "weiter so wie bisher" ist daher keine Option.Éppen ezért új megoldásokat kell keresnünk.
Im Jahr 2005 übte Asker Brygge die Option aus.en az Asker Brygge élni kívánt az opcióval.
einer eindeutig formulierten Überprüfungsklausel oder Option gemäß Buchstabe a, oderi. az a) pontnak megfelelő, egyértelmű felülvizsgálati rendelkezés vagy opciós kikötés;
Text in eckigen Klammern streichen, wenn die zweite Option für Nummer II.1.2 gestrichen wird.Ha a II.1.2. pont második választási lehetőségét törlik, a szögletes zárójelben található szöveget el kell hagyni.
Beim Eintragen von Daten für ein Tier kann innerhalb einer Kategorie nur eine Option gewählt werden.Az adatok megadásakor kategóriánként csak egyetlen lehetőség választható ki.
Am Ausübungstag der Option werden die fortgeführten Anschaffungskosten des Vermögenswertes bei WE 100 liegen.Az opció lehívásának időpontjában az eszköz amortizált bekerülési értéke 100 CU lesz.
Sie sollte daher, wann immer möglich, gegenüber der Spezifikation ED-23B als bevorzugte Option angesehen werden.Ezért ahol csak lehetséges, e specifikációt kell előnyben részesíteni az ED-23B-vel szemben.
Das Eigenkapitalinstrument besteht in einer eingebetteten Option auf Wandlung der Schuld in Eigenkapital des Emittenten.A tőkeinstrumentum egy beágyazott opció, amelynek alapján a kötelezettséget a kibocsátó saját tőkéjére lehet átváltani.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Maschinenoptionengépopciók
Adoptionörökbefogadás
Adoptionsrechtörökbefogadási jog
Adoptionadoptálás
internationale Adoptionnemzetközi örökbefogadás
Marktwert anderer Optionen.más opciók piaci értéke.
Erbpachtvertrag mit Kaufoption.Hosszú távú lízing vételi opcióval.
Finanzderivate und MitarbeiteraktienoptionenSzármaztatott pénzügyi eszközök és munkavállalói részvényopciók
optional einem oder mehreren Halbleiterchips mit elektrischer Schutzfunktionegy vagy több tetszés szerinti félvezető chip elektromos védelmi funkcióval,
Optionen: auf Berechnungen beruhende Methodik oder auf Messung beruhende Methodik.Válasszon: számításon alapuló módszer vagy mérésen alapuló módszer.
Optionen: mitgliedstaatenspezifische Vorlage oder mitgliedstaatenspezifisches Dateiformat.Válassza ki a tagállami különleges sablont vagy különleges fájlformátumot.
Optionen für Angaben, die durch das Schema für die Wertpapierbeschreibung und sein(e) Modul(e) vorgeschrieben sind;az értékpapírjegyzékek sémái és modulja (moduljai) által előírt választható információk;
Optionen: von der zuständigen Behörde durchgeführte Risikobewertung und vom Luftfahrzeugbetreiber durchgeführte Risikobewertung.Válasszon: illetékes hatóság vagy üzemeltető által végzett kockázatértékelés.
Optionale seitliche Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorie 5 sind in gleichmäßigen Abständen über die Fahrzeuglänge verteilt anzubringen.A választható, 5. kategóriájú oldalsó irányjelző lámpákat a jármű teljes hosszában egyenletes távolságban elosztva kell felszerelni.
Optionen unter ‚Berechnungsfaktor‘: unterer Heizwert, Emissionsfaktor, Oxidationsfaktor, Umsetzungsfaktor, Kohlenstoffgehalt oder Biomasseanteil.A számítási tényező alatt válassza ki a nettó fűtőértéket, a kibocsátási tényezőt, az oxidációs tényezőt, a konverziós tényezőt, a széntartalmat vagy a biomasszahányadot.
eine Beschreibung sämtlicher Optionen,valamennyi opció leírását;
Kauf- oder Verkaufsoptionen mit Barausgleich.Pénzeszközben teljesített vételi (call) vagy eladási (put) opciók.
Dreijahresoption auf börsengehandelte Aktien.Tőzsdén forgalmazott részvényekre vonatkozó hároméves opció.
Integrierter Ansatz für die Bedarfs- und AngebotsoptionenA keresleti és kínálati lehetőségekkel kapcsolatos integrált megközelítés
Finanzderivate (ohne Währungsreserven) und MitarbeiteraktienoptionenPénzügyi derivatívák (tartalékon kívül) és munkavállalói részvényopciók
Der Marktpreis entsprechend der 2001 unterzeichneten OptionsvereinbarungA 2001-ben megkötött opciós megállapodásban szereplő piaci ár
Bewertung der Transaktionen mit Finanzderivaten und MitarbeiteraktienoptionenA származtatott eszközök és munkavállalói részvényopciók terén végzett tranzakciók értékelése