"Objekt" auf Ungarisch


Objekttárgy


Beispieltexte mit "Objekt"

Künstliches hydrogeologisches ObjektÉpített hidrogeológiai objektum (Man-made Hydrogeological Object)
Natürliches hydrogeologisches ObjektTermészetes hidrogeológiai objektum (Natural Hydrogeological Object)
Objekt zur existierenden BodennutzungMeglévő földhasználati objektum
Objekt zur existierenden Bodennutzung (ExistingLandUseObject)Meglévő földhasználati objektum (ExistingLandUseObject)
Ein künstliches hydrogeologisches Objekt.Ember által épített hidrogeológiai objektum.
Jedes für politische Angelegenheiten relevante Objekt.Politikai ügyekkel kapcsolatos objektum.
Ein durch natürliche Vorgänge entstandenes hydrogeologisches Objekt.Természetes folyamatok által létrejött hidrogeológiai objektum.
Jedes mit Eigentum, Wirtschaft oder Finanzfragen in Zusammenhang stehende Objekt.Vagyoni, gazdasági vagy pénzügyi kérdésekhez kapcsolódó objektum.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Ein Wert zur Angabe des ungefähren Wasserdargebots in einem natürlichen hydrogeologischen Objekt.Valamely adott, természetes hidrogeológiai objektum vízadóképességét meghatározó hozzávetőleges érték.
Jedes Objekt von historischer Bedeutung.Történelmi jelentőséggel bíró objektum.
Der Code des Landes, zu dem das Objekt gehört.Annak az országnak a kódja, amelyhez az objektum tartozik.
Gibt an, ob das Objekt eine Bodennutzungskategorie beinhaltet.Földhasználati kategória tényleges jelenléte az objektumon belül.
Es bestimmt die durch das Objekt verkörperte Höhenlageneigenschaft.Az objektummal ábrázolt magasság tulajdonságot határozza meg.
Gibt an, ob das Objekt eine HILUCS-Bodennutzungskategorie beinhaltet.HILUCS földhasználati kategória tényleges jelenléte az objektumon belül.
Geografisches Objekt zur Beschreibung des räumlichen Zuständigkeitsbereichs eines Dienstes.A szolgáltatáshoz kapcsolódó illetékesség földrajzi kiterjedését leíró földrajzi objektum.
Der mit dem natürlichen hydrogeologischen Objekt in Wechselwirkung stehende GroundWaterBody.Az a GroundWaterBody felszín alatti víztest, amellyel a természetes hidrogeológiai objektum interakcióban van.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Durchdringen durch Objekteáthatolás tárgyakon
Herunterfallen von Objektentárgyak keresése
Höhenlage – VektorobjekteMagasságadatok – vektorelemek
Wurde bei SpeciesDistributionUnit-ObjektenA SpeciesDistributionUnit térbeli objektumok esetében,
Objekt, das Standortinformationen zu Dingen in der realen Welt enthält.Egy olyan objektum, amely a való világban található egységek földrajzi fekvésére vonatkozó információkat tartalmaz.
Objekterfassungs- oder Lokalisierungssysteme mit einer der folgenden Eigenschaften:Tárgyészlelési vagy helymeghatározó rendszerek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:
Objektart zur Gruppierung der gemeinsamen Merkmale von Bergwerken und Bergbautätigkeiten.Térobjektumtípus, amelyben a bányák és bányászati tevékenységek közös tulajdonságai együtt szerepelnek.
Objektiv ließen sich keine Preisgrenzen feststellen, oberhalb deren Verbraucher diese Art von Ware nicht mehr kaufen würden.Objektív módon nem lehet olyan árkorlátot meghatározni, amely felett a fogyasztók ne vásárolnák meg ezt a típusú terméket.
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Objekte der Objektart Existierende Bodennutzung nach dem Hierarchical INSPIRE Land Use Classification System auf der fachlich zutreffendsten Gliederungsebene.Meglévő földhasználati objektumok a Hierarchikus INSPIRE Földhasználati Osztályozási Rendszer alapján, a legmegfelelőbb szinten
Geometrische Darstellung des Objekts.Ezen objektum hatáskörébe tartozó terület geometriai ábrázolása.
Bleigehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.A talaji származtatású objektum ólomtartalma.
die Objekte der Mindestinformationsdichte,az alapmegjelenítési kategória objektumai,
Chromgehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.A talaji származtatású objektum krómtartalma.
Arten natürlicher hydrogeologischer Objekte.Természetes objektumok típusai.
Cadmiumgehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.A talaji származtatású objektum kadmiumtartalma.
Anforderungen an externe ObjektidentifikatorenA külső objektumazonosítókkal szembeni követelmények