"Name" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

NameNév

Beispieltexte mit "Name"

Name der KartenebeneRéteg neve
Name (in Druckschrift)Név (nyomtatott nagybetűvel)
Name (in Großbuchstaben):Név (nagybetűkkel):
Name der Berechnungsstelle.a számítást végző ügynök neve
Name der Erzeugungseinheit,a termelőegység neve,
Name der Anlage im PlanAz átmeneti nemzeti tervben szereplő létesítmény neve
Name der geografischen AngabeA földrajzi jelzés
Name der Firma oder OrganisationCégnév vagy a szervezet neve
Name der zuständigen Behörde …Az illetékes hatóság neve: …
Name des er mächtigten TierarztesJogosult állatorvos neve:
Name des Vaters: Mohammed Darkazanli;apja neve: Mohamed Darkazanli;
Name des zu validierenden LuftfahrtunternehmensAz ellenőrizendő légi fuvarozó neve
Der Flussgebietseinheit eines Wasserlaufs zugeordneter Code und/oder Name.Vízfolyás vízgyűjtő kerületéhez rendelt azonosító kód és/vagy név.
Der im genehmigten ReferenceSpeciesScheme verwendete wissenschaftliche Name.Az engedélyezett ReferenceSpeciesScheme-ben használt tudományos név.
Um als garantiert traditionelle Spezialität eingetragen werden zu können, muss ein NameCsak olyan elnevezés jegyezhető be hagyományos különleges termékként, amely:
Der Name des Bergwerks.A bánya neve.
F100: Name der ZahlstelleF100: a kifizető ügynökség neve
der Name des erfassten Stoffs;a jegyzékben szereplő anyag megnevezését;
HERSTELLER UND NAME DES IMPFSTOFFSA GYÁRTÓ ÉS A VAKCINA NEVE
An (vollständiger Name und Anschrift):Címzett (teljes név és cím):
Vollständiger Name des Ursprungslandes.A származási ország teljes neve.
F221: Name der zwischengeschalteten OrganisationF221: a közvetítő szervezet neve

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

VornameKeresztnév
NachnameVezetéknév
LateinamerikaLatin-Amerika
Familiennamevezetéknév
SurinameSuriname
namentliche Abstimmungnév szerinti szavazás
Lateinamerikanisches ParlamentLatin-amerikai Parlament
lateinamerikanische OrganisationLatin-amerikai Szervezet
Lateinamerikanisches WirtschaftssystemLatin-amerikai Gazdasági Rendszer
Name des Käses;a sajt megnevezése;
Name des Prüfers:A kóstoló neve:
Name des ErzeugnissesA termék elnevezése
Name des Unternehmens;a vállalkozás neve;
Name der Produktionseinheit,a termelési egység neve,
Ihr gewünschter BenutzernameA kért felhasználónév
Handelsname des Bauprodukts:Az építési termék kereskedelmi neve:
Klarname des Aufzuchtbetriebs;a tenyésztő nevét olvashatóan,
Bestehende geschützte WeinnamenMeglévő oltalom alatt álló bornevek
Firmenname des TransaktionsregistersA kereskedési adattár cégneve
Andere Bodenbezeichnung (OtherSoilNameType)Other Soil Name Type Egyéb talajnévtípus (OtherSoilNameType)
Namen des chemischen Stoffes.A kémiai anyag neve.
Name, Vorname bzw. Firmenname:A panaszos családi és keresztneve, illetve cégneve: I.2.
Name, Anschrift und Kontaktdatenaz alábbi személyek neve, címe és elérhetőségi adatai:
Name, Anschrift und Kontaktdaten;nevük, címük és részletes elérhetőségük;
Name oder Warenzeichen des LieferantenA szállító neve vagy védjegye
Name des zu validierenden Unternehmens*A jóváhagyandó szervezet neve*
Name in Großbuchstaben und DienstbezeichnungNév nyomtatott nagybetűkkel és illetékesség.
Bei natürlichen Personen: Vor- und Nachnametermészetes személyek esetében: utónév és családi név
Wissenschaftlicher Name (Gattung und Art) und üblicher ArtnameA faj tudományos megnevezése (nemzetség és faj) és köznyelvi megnevezése
den zu schützenden Namen;az oltalomban részesítendő elnevezés;
den Namen des Rechtsinhabers,a jogosult nevére;
die Namen der Patrouillenschiffe;a halászati őrhajók neve;
Feldname: Supplementary Unit TypeMezőnév: Kiegészítő egységtípus
den Namen des Tochterunternehmens;a leányvállalat neve;
Maßnamen bei unbeabsichtigter FreisetzungIntézkedések arra az esetre, ha a szer akaratlanul kiszabadulna
des Namens dieser Beteiligungsunternehmen;a befektetést befogadók nevét,