"Muster" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Musterminták

Beispieltexte mit "Muster"

Muster und Modellformatervezési minták és modellek
Muster für das OP IMinta az OP I operatív programhoz
Muster für die Hauptmerkmale der KapitalinstrumenteA tőkeinstrumentumok fő jellemzőit tartalmazó táblázat
Muster der Veterinärbescheinigungen für die EinfuhrBehozatali állatorvosi igazolásminta
Muster für die Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente (1)A tőkeinstrumentumok fő jellemzőit tartalmazó táblázat (1)
Muster des Ausweises, der in einem Mitgliedstaat ausgestellt wirdA tagállamokban kiállított útlevelek mintája
Muster für die Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeitátmenetileg alkalmazandó táblázat a szavatolótőke nyilvánosságra hozatalához
Muster des Genehmigungszeichens für ein Fahrzeug hinsichtlich der SchallzeichenJármű hangjelzésének tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó jóváhagyási jel elrendezése
Die Mitteilungen erfolgen auf elektronischem Wege entsprechend dem den Mitgliedstaaten von der Kommission zu diesem Zweck übermittelten Muster.A bejelentéseket elektronikus úton kell eljuttatni és azoknak a Bizottság által a tagállamok számára e célból közölt mintát kell követniük.
Aufbewahrung der Muster bei der BehördeA mintadarabok letétbe helyezése a jóváhagyó hatóságnál
Entnahmestellen der Muster für die ZertifizierungMintavételi helyek a hitelesítéshez
die Bauartgenehmigung für das Muster eines Kontrollgerätsjóváhagyás menetíró készülék típusára
Das Muster der Ausfuhrlizenz für Ägypten wird gestrichen.Az Egyiptom esetében alkalmazott kiviteli engedély mintát el kell hagyni.
Das operationelle Programm wird gemäß einem Muster erstellt.Az operatív programot minta alapján kell elkészíteni.
Anzahl und Muster der Luftfahrzeuge und WirbelschleppenkategorieA légi jármű száma és típusa(i) és jellemző turbulenciakategóriája
Anhang 3 – Muster eines Genehmigungszeichens für Rückspiegel3. melléklet Visszapillantó tükör jóváhagyási jelének elrendezése

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Musterzulassungjóváhagyás
landwirtschaftlicher Musterbetriebmintagazdaság
das Hubschraubermuster undi. a helikopter típusa; és
Beobachtung von MobilitätsmusternMobilitással kapcsolatos ellenőrzések.
Prüfzeichen des Schaublattmusters,az adatrögzítő lap mintájának jóváhagyási jele,
Dokumentenmuster und Übermittlungsformat;dokumentumminták és a továbbítás formátuma;
eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster (CDR)Közösségi formatervezési minta (CDR)
Mustervordruck einer normalen ausfuhrgenehmigungA normál kiviteli engedély formanyomtatványának mintája
Musterberechtigungsausbildung und betriebliche EignungsdatenTípusminősítő képzések és üzemeltetési alkalmassági adatok
Muster des Antrags auf Kontingentbewilligung (vgl. Artikel 10 Absatz 1)Kontingensengedély iránti kérelem mintája (vö. e rendelet 10. cikkének (1) bekezdése)
Muster und Verfahren für die elektronische Übermittlung der BekanntmachungenA hirdetmények elektronikus megküldése céljából alkalmazandó formátumok és eljárások
Muster einer Veterinärbescheinigung für nicht domestizierte Suidae, Tayassuidae und TapiridaeMinta: nem háziasított sertésfélékre (Suidae), pekarifélékre (Tayassuidae) és tapírfélékre (Tapiridae) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.
Musterzulassungen und eingeschränkte Musterzulassungen werden für unbegrenzte Dauer ausgestellt.A típusalkalmassági bizonyítványt és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják ki.
Mustergenusstauglichkeitsbescheinigung für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen für den menschlichen VerzehrAz emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta
Geschätzte Exposition und VerwendungsmusterBecsült expozíció és használati minták
Detaillierte Beschreibung des/der VerwendungsmusterA felhasználási mód(ok) részletes leírása
nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit OberflächenmusterNem tekercsben, melegen hengerelve, felületén mintázással, de tovább nem megmunkálva
Bezeichnung des Musters …Típus vagy minta megnevezése: …
Der Mustervertrag nennt insbesondere:A mintaszerződésnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:
Anträge auf ergänzende MusterzulassungenKiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem
Erteilung von ergänzenden MusterzulassungenKiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása
Fortdauer von ergänzenden MusterzulassungenKiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok folyamatos érvényessége
Luftfahrzeugmuster und Eintragungszeichen [4]:A légi jármű típusa és lajstromjele [4]:
nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster (CDU)Lajstromozás nélküli oltalomban részesülő közösségi formatervezési minta (CDU)