"Molybdän" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Molybdänmolibdén

Beispieltexte mit "Molybdän"

Molybdän und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott), a. n. g.M.n.s. molibdén és ebből készült áru (a hulladék és törmelék kivételével)
Molybdän in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe)Megmunkálatlan molibdén, beleértve a zsugorított rudat is
Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott, andere als speziell für die Zahntechnik konzipierte ArtikelMolibdén és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is, más, mint a kifejezetten fogászati használatra kifejlesztett termékek

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Molybdänoxid von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT,legalább 1, de legfeljebb 40 tömegszázalék molibdén-oxidot,
oder einer organischen Molybdän-Komplexverbindungvagy molibdén komplex szerves vegyületét
Platten (sogenannte Targets), bestehend aus Molybdänsilicid:Korong (céltárgy) molibdénszilicidből:
des Aluminiums, des Chroms, des Molybdäns, des Vanadiums, des Tantals, des TitansAlumínium-, króm-, molibdén-, vanádium-, tantál- és titán-karbid
mehr als 0,1 GHT eines der nachstehenden Elemente, Aluminium, Molybdän, Titan, Wolfram, Vanadium;több mint 0,1 %-ot a következő elemek bármelyikéből: alumínium, molibdén, titán, volfrám, vanádium.
Mineralvorkommen, die Cobalt, Chrom, Eisen, Mangan, Molybdän, Niob, Nickel, Vanadium oder Wolfram enthalten.Olyan ásványlelőhelyek, amelyekben kobalt, króm, vas, mangán, molibdén, nióbium, nikkel, vanádium, volfrám van jelen.
Additive für Schmieröle, auf der Grundlage von organischen Molybdänkomplexverbindungen, in Mineralöl gelöstKomplex szerves molibdénvegyület alapú adalékanyagok kenőolajokhoz, ásványolaj-oldat formájában
Hochschmelzende Metalle und Legierungen' schließen die folgenden Metalle und ihre Legierungen ein: Niob (Columbium), Molybdän, Wolfram und Tantal.A "tűzálló fémek és ötvözetek" az alábbi fémekből és ötvözeteikből állnak: nióbium (kolumbium), molibdén, volfrám és tantál.