"Mission" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Missionküldetés

Beispieltexte mit "Mission"

Bestimmung des Hauptquartiers der MissionA misszió parancsnokságának kijelölése
erforderliche Elemente für Entwürfe von Abkommen über die Rechtsstellung der Mission.a misszió jogállására vonatkozó megállapodások tervezetének megalkotásához szükséges elemek.
Der Leiter der Mission schließt mit der Kommission einen Vertrag.A misszió vezetője szerződést ír alá a Bizottsággal.
Zuständige Kontaktperson in der Mission oder in der EWR-Koordinierungsstelle:Felelős kapcsolattartó személy a Képviseletnél vagy az EGT Koordináló Egységénél
Das PSK kann den Leiter der Mission gegebenenfalls zu seinen Sitzungen einladen.A PBB az üléseire szükség szerint meghívhatja a misszió vezetőjét.
Die Experten der Mission werden von den EU-Mitgliedstaaten oder Organen abgeordnet.A misszió szakértőit az EU-tagállamok vagy az EU-intézmények rendelik ki.
Der Leiter der Mission leitet die EUJUST THEMIS und führt die laufenden Tagesgeschäfte.A misszió vezetője vezeti az EUJUST THEMIS tevékenységét és látja el annak napi irányítását.
Der Leiter der Mission erstattet über den EUSR dem Generalsekretär/Hohen Vertreter Bericht.A misszió vezetője az EUKK-n keresztül jelentést tesz a főtitkárnak/főképviselőnek.
Der als finanzieller Bezugsrahmen für die Mission dienende Betrag sollte daher entsprechend angepasst werden —Ezért a misszió pénzügyi referenciaösszegét ennek megfelelően módosítani kell,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

KommissionierfehlerKomissiozási hiba
KommissionierlagerKomissiozó raktár
KommissionierleistungKomissiózási teljesítmény
KommissionierstaplerKomossiózó targonca
KommissioniersystemKomissiozó rendszer
Europäische KommissionEurópai Bizottság
Kommission UNOUN Commission
Regionalkommission UNOaz ENSZ regionális bizottsága
Aufgaben der KommissionA Bizottság feladatai
Abordnung der Kommissiona Bizottság küldöttsége
Befugnisse der KommissionBizottsági hatáskörök
Stellungnahme der Kommissiona Bizottság véleménye
Berichterstattungspflicht der KommissionA Bizottság jelentéstételi kötelezettsége
Polizeimission der EUaz EU rendőri missziója
Militärmission der EUaz EU katonai missziója
Technische Kommission UNOaz ENSZ technikai bizottsága
Emission von Wertpapierenértékpapír-kibocsátás
Anschrift der Kommission:A Bizottság levelezési címe:
Beschwerde an die KommissionBizottsághoz benyújtott panasz
Prüfung durch die KommissionA Bizottság által végzett vizsgálat
Genehmigung durch die KommissionA Bizottság általi jóváhagyás
Befugnisübertragungen an die KommissionA Bizottságra ráruházott hatáskörök
Artikel 26 Mittelübertragungen der Kommission26. cikk A Bizottság által végzett átcsoportosítások
Befugnisse und Zuständigkeiten der KommissionA Bizottság hatáskörei és feladatai
IEC Internationale Elektrotechnische KommissionIEC International Electrotechnical Commission (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság).
der Kommission auf Unionsebene;uniós szinten a Bizottság;
Die Kommission wurde konsultiert.a Bizottsággal folytatott konzultációt követően,
Zentralkommission für die RheinschifffahrtRajnai Hajózási Központi Bizottság
Berechnung der bremsspezifischen EmissionenA munkára vonatkoztatott fajlagos kibocsátások kiszámítása
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 2a 2. referencia-tüzelőanyaggal mért kibocsátás
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 3a 3. referencia-tüzelőanyaggal mért kibocsátás
Anpassungen der jährlichen EmissionszuweisungenAz éves kibocsátási jogosultság kiigazításai