"Mikroorganismus" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Mikroorganismusmikroorganizmus

Beispieltexte mit "Mikroorganismus"

Allgemeine Angaben zum MikroorganismusA mikroorganizmusra vonatkozó általános információk
BIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN DES MIKROORGANISMUSA MIKROORGANIZMUS BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI
WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DEN MIKROORGANISMUSA MIKROORGANIZMUSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Analytische Methoden zur Analyse des industriell hergestellten MikroorganismusAnalitikai módszerek a mikroorganizmus gyártás szerinti formájának elemzésére
Methoden, Verfahren und Kriterien zum Nachweis und zur Identifizierung des MikroorganismusMódszerek, eljárások és kritériumok a mikroorganizmus azonosítására és kimutatására
Biologische Eigenschaften des Mikroorganismus in dem BiozidproduktA biocid termékben található mikroorganizmusok biológiai tulajdonságai
Verwenderkategorien, für die der Mikroorganismus genehmigt werden sollteFelhasználási kategóriák, amelyekre vonatkozóan kérik a mikroorganizmus jóváhagyását
Voraussichtliche Konzentration, in welcher der Mikroorganismus verwendet wirdAz a koncentráció, amelyben a mikroorganizmust várhatóan használni fogják
Gebräuchliche Bezeichnung des Mikroorganismus (einschließlich anderer oder nicht mehr gültiger Bezeichnungen)A mikroorganizmus közhasználatú neve (alternatív és elavult nevek is)
Überwachungsplan für den aktiven Mikroorganismus einschließlich Handhabung, Lagerung, Transport und VerwendungA biológiai védekezésre használt mikroorganizmus nyomon követésének terve, kezelését, tárolását, szállítását és felhasználását is beleértve
Zur Unterstützung des Antrags auf Zulassung dieses Mikroorganismus für unbegrenzte Zeit wurden neue Daten vorgelegt.Új adatokat terjesztettek be az ezen mikroorganizmusra vonatkozó időbeli korlátozás nélküli engedélykérelem alátámasztása céljából.
Die Verwendung dieses Mikroorganismus bei Masthühnern gemäß Anhang I sollte daher für unbegrenzte Zeit zugelassen werden.Ennek következtében az I. mellékletben meghatározott mikroorganizmus használatát a hízócsirkék esetében időbeli korlátozás nélkül engedélyezni kell.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Identifizierung des Mikroorganismus-Stamms DSM 11798 der Coriobacteriaceae-Familie: mittels Pulsfeld-Gel-Elektrophorese (PFGE).A Coriobacteriaceae családba tartozó DSM 11798 mikroorganizmus-törzs azonosítása: pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE).
Die Verwendung dieser drei Mikroorganismus-Zubereitungen gemäß Anhang II sollte daher für unbegrenzte Zeit zugelassen werden.Ennek megfelelően e három, a II. mellékletben felsorolt három mikroorganizmus-készítmény felhasználását határozatlan időre engedélyezni kell.
Zur Unterstützung des Antrags auf unbefristete Zulassung dieser beiden Mikroorganismus-Zubereitungen wurden neue Daten vorgelegt.Új adatokat nyújtottak be e két mikroorganizmus-készítményre vonatkozó, határozatlan idejű engedélykérelem alátámasztása céljából.
Analysemethoden zur Bestimmung der Konzentration des Mikroorganismus/der Mikroorganismen und der bedenklichen Stoffe im BiozidproduktAnalitikai módszer a biocid termékben található mikroorganizmus(ok) és aggodalomra okot adó anyagok koncentrációjának meghatározására
Zur Unterstützung des Antrags auf unbefristete Zulassung dieser Mikroorganismus-Zubereitung für Mastschweine wurden neue Daten vorgelegt.Új adatokat nyújtottak be e mikroorganizmus-készítmény hízósertés esetében való felhasználásra vonatkozó, határozatlan idejű engedélykérelem alátámasztása céljából.
Zur Unterstützung des Antrags auf Änderung des Höchstalters bei dieser Mikroorganismus-Zubereitung für Ferkel wurden neue Daten vorgelegt.Új adatokat nyújtottak be a malacok esetében való felhasználásra szánt mikroorganizmus-készítményhez kapcsolódó maximális életkor megváltoztatására vonatkozó kérelem alátámasztása céljából.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System