"Medikament" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Medikamentgyógyszer

Beispieltexte mit "Medikament"

frei verkäufliches Medikamentvény nélkül adható gyógyszer

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Medikamentenabhängigkeitgyógyszerekkel való visszaélés
Medikamenten, die ihre Fähigkeiten in sicherheitsgefährdender Weise beeinträchtigen könnten.olyan gyógyszerek, amelyek a biztonságot veszélyeztető módon befolyásolhatják az illető képességeit.
Falls zutreffend, angewandte Behandlung und verwendete Medikamente angebenAdott esetben, nevezzék meg a gyógykezelést: és az alkalmazott gyógyszereket
Vor allem in Indien nimmt die Herstellung von Diabetes-Medikamenten nämlich zu.Ez az antidiabetikus gyógyszerek, főleg Indiában folytatott termelésének növekedéséből ered.
Entwicklung neuer und besserer präventiver und therapeutischer Impfstoffe und Medikamente;új és hatékonyabb védő- és terápiás oltások és gyógyszerek kifejlesztése;
Watte, Gaze usw., mit medikamentösen Stoffen getränkt, in Aufmachungen für den Einzelverkauf, a. n. g.M.n.s. vatta, géz stb. gyógyszerrel, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben
Nimmt die Person Medikamente, die ihren Zustand während der Überstellung beeinflussen/verändern können?Az adott személy olyan gyógyszeres kezelés alatt áll-e, amely az átszállítás során hatással lehet/módosíthatja e személy állapotát:
Der Flugplatzbetreiber hat Verfahren festzulegen bezüglich des Gebrauchs von Alkohol, psychoaktiven Substanzen und Medikamenten durch:A repülőtér-üzemeltetőnek ki kell dolgoznia az alkohol, pszichoaktív anyagok és gyógyszerek alábbiak általi fogyasztásának szintjére vonatkozó eljárásokat: