"Mais" auf Ungarisch


Maiskukorica


Beispieltexte mit "Mais"

Mais und folgende Erzeugnisse:Kukoricatermékek, beleértve az alábbi alszámokat:
Mais der Unterposition 20089985a 20089985 alszám alá tartozó kukoricát
Mais und bei dessen Verarbeitung gewonnene Produktekukorica és az annak feldolgozásából származó kukoricatermékek,
Kleie und andere Rückstände, auch in Form von Pellets, vom Sichten, Mahlen oder von anderen Bearbeitungen von MaisKukorica szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (im Folgenden: „Diabrotica“) ist ein nicht heimisches Schadinsekt bei Mais.A Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (a továbbiakban: Diabrotica) nem őshonos, kukoricakártevő rovar.
Keines dieser Unternehmen stellt Bioethanol aus Mais her.E vállalatok közül egyik sem kukoricából állít elő bioetanolt.
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Die VR China ist der zweitgrößte Verbraucher von Mais weltweit.A Kínai Népköztársaság a világ második legnagyobb kukoricafogyasztója.
für Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Mais vom 1. November bis zum 31. Mai,a közönséges búza, a durumbúza, az árpa és a kukorica tekintetében november 1-jétől május 31-ig;
Stärke (einschließlich solcher aus Reis, Maniok, Pfeilwurz, Sagomark) (ohne Weizen, Mais und Kartoffeln)Keményítők (a rizzsel, maniókával, arrowroottal és szágópálmabéllel együtt) (a búza, kukorica, burgonya kivételével)
Der Maisanbau und die Verwendung von Mais als Frischfutter und Silage gewannen mit der Zeit zunehmend an Bedeutung.Idővel fontos szerephez jutott a kukoricatermesztés, illetve a kukorica friss és silózott takarmányként történő felhasználása is.
Die Mitgliedstaaten können, sofern Mais traditionell nicht angebaut wird, Flächenzahlungen für Grassilage zahlen.Azokban a tagállamokban, ahol a kukorica nem hagyományos növény, a fűszilázs jogosult lehet a szántóföldi növények területalapú támogatására.
Der Verkauf solch großer Mengen Weizen und Mais könnte eine Störung des Gemeinschaftsmarktes für Getreide verursachen.Ilyen nagy mennyiségű búza és kukorica eladása alkalmas a közösségi gabonapiac megzavarására.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Maisölkukoricaolaj
Flächenzahlungen für SilomaisTerületalapú támogatások silókukoricára
Flächenzahlungen für KörnermaisTerületalapú támogatások szemes kukoricára
Hybriden von Zuckermais:Hibrid csemegekukorica:
Zuckermais (Jungmais (Babymais))Csemegekukorica (Bébikukorica)
Mais, nicht zur AussaatKukorica, a vetőmag kivételével
Maisöl und seine FraktionenKukoricaolaj és frakciói
Mais, verwendet in Form von:Kukorica (csemegekukorica) a következő formában felhasználva:
Maisöl und seine Fraktionen:Kukoricaolaj és frakciói:
Maiskölbchen und andere, ZuckermaisBébikukorica és más, csemegekukorica
Mais, Soja, Sonnenblumen, Sorghum, Öllein, FlachsKukorica, szója, napraforgó, cirok, lenmag, len
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Maisstärke, mit einem Gehalt an nicht löslichen Ballaststoffen von 40 GHT oder mehr, jedoch weniger als 60 GHTKukoricakeményítő, mely legalább 40, legfeljebb 60 tömegszázalék nem oldódó étkezési rostot tartalmaz
Flächenzahlungen für bewässerten SilomaisTerületalapú támogatások öntözött silókukoricára
Flächenzahlungen für bewässerten KörnermaisTerületalapú támogatások öntözött szemes kukoricára
Grünmais (Mais zur Silage)i. zöldkukorica (silókukorica)
Weichweizen, Gerste, Mais, Malzközönséges búza, árpa, kukorica és maláta
Zuckermais, frisch oder gekühltCsemegekukorica frissen vagy hűtve
Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Mais;közönséges búza, durumbúza, árpa és kukorica;
Hülsenfrüchte und Zuckermais (Kapitel 7);hüvelyes zöldségek vagy a főzni való csemegekukorica (7. árucsoport);
für Hartweizen, Gerste, Mais, Rohreis und Rindfleischa durumbúza, az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, valamint a marha- és borjúhús esetében
Staatsanwalt des Verwaltungsbezirks Perwomaiski in Minsk.A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság ügyésze.