"Möglichkeit" auf Ungarisch


Möglichkeitlehetőség


Beispieltexte mit "Möglichkeit"

Möglichkeit zur Neutralisierung der WirkungenA hatások semlegesítésének lehetősége
Möglichkeit der Wiederverwendung oder VerwertungA hasznosítás vagy újrafeldolgozás lehetősége
Möglichkeit von Vorstellungsgesprächen und vorläufiger Zeitplan;meghallgatások lehetősége és azok ütemezése;
Möglichkeit zur Deaktivierung der drahtlosen Netzwerkverbindung(en)A vezeték nélküli hálózati kapcsolat(ok) letiltásának lehetősége
Möglichkeit zum gleichzeitigen Betrieb auf mehr als zwei Trägerfrequenzen;Kettőnél több vivőfrekvencián történő egyidejű működésre alkalmas;
Möglichkeit der Vernichtung oder Dekontaminierung nach einer Freisetzung in bzw. auf einem der folgenden Medien:A megsemmisítés és mentesítés lehetősége, ha az anyag az alábbi közegekbe vagy azok felszínére kerül:
Möglichkeit für den EAD, für kurzfristige und gelegentliche Anfragen auf das Ad-hoc-Fachwissen und die Forschungsressourcen des Konsortiums zurückzugreifen.Rövid határidős és alkalmi felkérések vonatkozásában annak lehetővé tétele, hogy az EKSZ igénybe vegye a Konzorcium keretében rendelkezésre álló ad hoc szakértelmet és a kutatásra szánt erőforrásokat.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Iriseinfärbung, nach Möglichkeit fluoreszierend,írisznyomat, amennyiben lehetséges, fluoreszcens,
nach Möglichkeit Verwendung von Sicherheitsfaden.biztonsági szál használata javasolt.
die Möglichkeit der Zinsstundung während des Studiums;a tanulmányi időszak alatt kamatfizetési haladék lehetősége;
Diese Möglichkeit sollte auch für Unionseinrichtungen bestehen.E lehetőséget az uniós szervek számára is biztosítani kell.
Nicht verwendete Drahtlos-Ports werden nach Möglichkeit deaktiviert.A nem használt vezeték nélküli portokat lehetőleg le kell tiltani.
nach Möglichkeit UV-fluoreszierende Planchetten (für Aufkleber obligatorisch),UV-fluoreszcens planchette-k javasoltak (az öntapadós címke esetében kötelező),
Der Schiffsführer muss die Möglichkeit haben, Sicherheitsgrenzen auszuwählen.Biztosítani kell, hogy a hajóparancsnok biztonsági határértékeket jelöljön ki.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Möglichkeitenlehetőségek
unzureichende Evakuierungsmöglichkeitenelégtelen evakuálási lehetőségek
Laufzeit und FangmöglichkeitenAlkalmazási időszak és halászati lehetőségek
Investitionen und KapitalbeschaffungsmöglichkeitenBeruházások és tőkebevonási képesség
Möglichkeit, ein Profil von Anzeige- und Betriebseinstellungen zu verwenden und zu speichern.A felhasználói profil szerinti képernyő- és vezérlésbeállítások használatának és tárolásának lehetősége.
D. Schutz neuer FinanzierungsmöglichkeitenD. Az új finanszírozás védelme
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Das Verfahren muss Möglichkeiten vorsehen,Az eljárásnak a következőre kell módszerekkel szolgálnia:
Versuchsfischerei und neue FangmöglichkeitenFelderítő halászat és új halászati lehetőségek
Einvernehmliche Anpassung der FangmöglichkeitenA halászati lehetőségek kölcsönös megegyezéssel történő kiigazítása
Prüfung von Möglichkeiten zur Abfallentsorgung.a hulladékártalmatlanítási lehetőségek felülvizsgálata.
Anwendungszeitraum, Laufzeit und FangmöglichkeitenAlkalmazási időszak, a halászat időtartama és lehetőségei
eine der beiden nachstehenden Möglichkeiten besteht:a következő lehetőségek valamelyike fennáll: